Πανεπιστήμια σε Πόλη του Παναμά, Παναμάς
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πόλη του Παναμά
4 από 12
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Παναμά
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
5
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Παναμά
 • (5 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Παναμά
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόλη του Παναμά, Παναμάς2021

#1

Technological University of Panamá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (378 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #662 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #124 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#2

Interamerican University of Panamá

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #3 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #9731 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Santa María La Antigua Catholic University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#4

Gulf Coast State College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1174 
 • #6820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Latin American University of Foreign Trade

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#6

International Maritime University of Panama

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image


#7

GANEXA University of Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)

#8

Columbus University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image


#9

Specialized University of the Americas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)

#10

Latina University of Panamá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)

#11

Metropolitan University of Education, Science and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)

#12

Specialized University of Certified Public Accountant


Πόλη του ΠαναμάΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 409000

: Panamá,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόλη του Παναμά

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Technological University of Panamá βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόλη του Παναμά στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόλη του Παναμά Technological University of Panamá βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Technological University of Panamá έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής