Πανεπιστήμια σε Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μοντεβιδέο
4 από 6
 • Πανεπιστήμια σε Μοντεβιδέο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
12
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μοντεβιδέο
 • (9 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μοντεβιδέο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μοντεβιδέο

Δημόσια Υγεία
#101 
University of the Republic
---
#201 
University of the Republic
Μαθηματικά
#301 
University of the Republic
---
#401 
University of the Republic
Βιοτεχνολογία
#401 
University of the Republic
---
#601 
University of the Republic

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη2022

#1

University of the Republic
Universidad de la República

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (353 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #748 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#2

Universidad de Montevideo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (100 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #469 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #79 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #1 
 • #71 
QS 50 under 50
[Δημοσίευση 24 Ιουνίου, 2020]

#3

ORT Uruguay University
Universidad ORT Uruguay

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #471 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #85 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #1 
 • #101 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#4

Catholic University of Uruguay
Universidad Católica del Uruguay

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #91 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #2 
 • #3381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Autonomous University of the South
Universitario Autónomo del Sur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)

#6

University of Enterprise
Universidad de la Empresa

Ικανοποίηση φοιητητών: 1.8 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image


ΜοντεβιδέοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1271000

: Montevideo,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας L
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μοντεβιδέο

google static map google map control google map control

University of the Republic βρίσκεται στη θέση #1 σε Μοντεβιδέο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μοντεβιδέο University of the Republic βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 12 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of the Republic έχει περαστεί σε λίστα

Το University of the Republic έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντεβιδέο για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Republic περιλαμβάνεται.

Το University of the Republic έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντεβιδέο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Republic περιλαμβάνεται.

Το University of the Republic έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντεβιδέο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Republic περιλαμβάνεται.

Το University of the Republic έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντεβιδέο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Republic περιλαμβάνεται.

Το University of the Republic έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντεβιδέο για Μηχανική (Βιοτεχνολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Republic περιλαμβάνεται.

Το University of the Republic έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντεβιδέο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Republic περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής