Πανεπιστήμια σε Πόλη της Γουατεμάλας, Γουατεμάλα
- Κατάταξη & Κριτικές -

9 από 14
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της Γουατεμάλας
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
5
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της Γουατεμάλας
 • (5 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της Γουατεμάλας
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόλη της Γουατεμάλας, Γουατεμάλα2022

#1

University of San Carlos of Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1137 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #2447 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #4 
 • #171 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#2

University of the Valley of Guatemala
Universidad del Valle de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (416 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #6 
 • #325 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #4031 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Francisco Marroquín University
Universidad Francisco Marroquín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (583 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #1 
 • #22 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #141 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]

#4

Mesoamerican University
Universidad Mesoamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #75 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#5

Rafael Landívar University
Universidad Rafael Landívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (357 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #94 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #93 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #5 
 • #5708 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Galileo University
Universidad Galileo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (328 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #286 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #163 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #4 
 • #5373 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Mariano Galvez University of Guatemala
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (483 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #328 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#8

Panamerican University
Universidad Panamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #346 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#9

Regional University of Guatemala
Universidad Regional de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #414 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#10

San Pablo University of Guatemala
Universidad San Pablo de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image


#11

Da Vinci University of Guatemala
Universidad Da Vinci de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)

#12

Istmo University
Universidad del Istmo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image


#13

InterNaciones University
Universidad InterNaciones

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)

#14

Rural University
Universidad Rural

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image


Πόλη της ΓουατεμάλαςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 995000

: Guatemala,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόλη της Γουατεμάλας

google static map google map control google map control

University of San Carlos of Guatemala βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόλη της Γουατεμάλας στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόλη της Γουατεμάλας University of San Carlos of Guatemala βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 5 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of San Carlos of Guatemala έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής