Πανεπιστήμια σε Πόλη της Γουατεμάλας, Γουατεμάλα
- Κατάταξη & Κριτικές -

7 από 11
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της Γουατεμάλας
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της Γουατεμάλας
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της Γουατεμάλας
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόλη της Γουατεμάλας, Γουατεμάλα2021

#1

University of San Carlos of Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #1844 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #2 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #169 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#2

University of the Valley of Guatemala
Universidad del Valle de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (257 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #148 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #2 
 • #33 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #4031 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Francisco Marroquín University
Universidad Francisco Marroquín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (478 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #4027 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #1 
 • #12 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #2 
 • #3953 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Rafael Landívar University
Universidad Rafael Landívar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (105 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #48 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #5708 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Galileo University
Universidad Galileo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #249 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #5373 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Mariano Galvez University of Guatemala
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #403 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#7

Da Vinci University of Guatemala
Universidad Da Vinci de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #573 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#8

San Pablo University of Guatemala
Universidad San Pablo de Guatemala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image


#9

Istmo University
Universidad del Istmo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image


#10

InterNaciones University
Universidad InterNaciones

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

#11

Regional University of Guatemala
Universidad Regional de Guatemala


Πόλη της ΓουατεμάλαςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 995000

: Guatemala,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόλη της Γουατεμάλας

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of San Carlos of Guatemala βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόλη της Γουατεμάλας στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόλη της Γουατεμάλας University of San Carlos of Guatemala βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of San Carlos of Guatemala έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής