Πανεπιστήμια σε Φεζ, Μαρόκο
- Κατάταξη & Κριτικές -

1 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Φεζ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
9
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Φεζ
 • (8 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Φεζ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Φεζ

---
#601 
Sidi Mohamed Ben Abdellah University
---
#801 
Sidi Mohamed Ben Abdellah University
---
#1001 
Sidi Mohamed Ben Abdellah University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Φεζ, Μαρόκο2022

#1

Sidi Mohamed Ben Abdellah University
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #301 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#2

اللجنة العليا للانتخابات المغربية
HEC Maroc

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image


#3

University of Al-Karaouine
Université Al Quaraouiyine


ΦεζΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: Centre, Département du Cher

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Φεζ

google static map google map control google map control

Sidi Mohamed Ben Abdellah University βρίσκεται στη θέση #1 σε Φεζ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Φεζ Sidi Mohamed Ben Abdellah University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 10 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sidi Mohamed Ben Abdellah University έχει περαστεί σε λίστα

Το Sidi Mohamed Ben Abdellah University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φεζ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sidi Mohamed Ben Abdellah University περιλαμβάνεται.

Το Sidi Mohamed Ben Abdellah University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φεζ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sidi Mohamed Ben Abdellah University περιλαμβάνεται.

Το Sidi Mohamed Ben Abdellah University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φεζ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sidi Mohamed Ben Abdellah University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Arab Region:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής