Πανεπιστήμια σε Δαβίδ, Παναμάς
- Κατάταξη & Κριτικές -

1 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Δαβίδ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
1
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Δαβίδ
 • (1 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Δαβίδ
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Δαβίδ, Παναμάς2021

#1

Autonomous University of Chiriqui

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #7856 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#3

Oteima University of Technology

Card image


ΔαβίδΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: Northern,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V / 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V / 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Δαβίδ

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Autonomous University of Chiriqui βρίσκεται στη θέση #1 σε Δαβίδ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Δαβίδ Autonomous University of Chiriqui βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 1 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Autonomous University of Chiriqui έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής