Πανεπιστήμια σε Αζμάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Αζμάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
6
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αζμάν
 • (6 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αζμάν
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αζμάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα2022

#1

Ajman University
جامعة عجمان

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (798 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #30 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#2

Gulf Medical University
جامعة الخليج الطبية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (323 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #4091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #3 
 • #401 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#3

City University College of Ajman
كلية المدينة الجامعية بعجمان

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (326 αξιολογήσεις)
Card image


ΑζμάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 227000

: Ajman,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αζμάν

google static map google map control google map control

Ajman University βρίσκεται στη θέση #1 σε Αζμάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αζμάν Ajman University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 5 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Ajman University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Arab Region:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής