Πανεπιστήμια σε Ταϊλάνδη
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ταϊλάνδη
73 από 94
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊλάνδη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊλάνδη
 • (19 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
8
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊλάνδη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ταϊλάνδη

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ταϊλάνδη

---
#63 
Kasetsart University
---
#101 
Mahidol University
---
#101 
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Πολιτική
#101 
Chulalongkorn University
---
#201 
Mae Fah Luang University
---
#201 
Mahidol University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ταϊλάνδη2021

#1

Chulalongkorn University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1664 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #208 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #372 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Mahidol University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #252 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #349 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Thammasat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (320 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

King Mongkut's University of Technology Thonburi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Kasetsart University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (380 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Khon Kaen University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


 • #1 
 • #259 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1877 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Suranaree University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (172 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Mae Fah Luang University
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1748 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#12

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2617 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#14

Mahasarakham University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2531 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#15

Silpakorn University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #3285 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#16

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #301 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]


#17

Srinakharinwirot University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #3616 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#18

Burapha University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (191 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2584 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#19

Walailak University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #1290 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #21 
 • #2849 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#20

Ubon Ratchathani University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (100 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #2395 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #21 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#21

Rangsit University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (704 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #2761 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #20 
 • #2655 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Asian Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #3519 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #15 
 • #2062 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#23

Maejo University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3112 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #2865 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#24

Mahanakorn University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (310 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #4326 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Rajamangala University of Technology Isarn

 • #25 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #3183 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Suan Sunandha Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #6377 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #16 
 • #1914 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

National Institute of Development Administration

Card image

 • #27 
 • #657 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #3024 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #2930 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #32 
 • #4106 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #18 
 • #2936 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #27 
 • #3327 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #16 
 • #2934 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #71 
 • #11091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #2935 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #67 
 • #10273 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

Card image

 • #20 
 • #2995 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #53 
 • #6831 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

University of Thai Chamber of Commerce
University of the Thai Chamber of Commerce

Card image

 • #17 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #808 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #35 
 • #4407 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Bangkok University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #29 
 • #3456 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Siam University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (100 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #65 
 • #9574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Assumption Business Administration College, Assumption University
Assumption University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #357 
MONEY Best Colleges
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #3795 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Nakhon Pathom Rajabhat University

Card image

 • #28 
 • #3398 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Suan Dusit Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (209 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #4076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Udon Thani Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #4381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Card image

 • #36 
 • #4869 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Yala Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #5056 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Rajabhat Maha Sarakham University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #5250 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Sukhothai Thammathirat Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (172 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #5471 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Rajamangala University of Technology Lanna

Card image

 • #40 
 • #5618 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Rambhai Barni Rajabhat University

Card image

 • #41 
 • #5630 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Sripatum University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1451 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #5653 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 • #43 
 • #5670 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Stamford International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (330 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #5729 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

Card image

 • #45 
 • #6091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Rajamangala University of Technology Ratanakosin

Card image

 • #46 
 • #6102 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #6189 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #6446 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Huachiew Chalermprakiet University

Card image

 • #50 
 • #6577 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Kasem Bundit University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #6617 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Rajamangala University of Technology Srivijaya

Card image

 • #52 
 • #6772 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Sisaket Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #7205 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #55 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Rajamangala University of Technology Krungthep

Card image

 • #56 
 • #7289 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Payap University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #7609 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

 • #58 
 • #7809 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Dhurakij Pundit University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (3348 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #8263 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

 • #60 
 • #8274 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Kamphaeng Phet Rajabhat University

Card image

 • #61 
 • #8365 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Ubon Ratchathani Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #8394 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #63 
 • #9182 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Dhonburi Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #9479 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Vongchavalitkul University
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #10053 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Princess of Naradhiwas University

Card image

 • #68 
 • #10641 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

North Eastern University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #10921 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Hatyai University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #11078 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΤαϊλάνδηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +66

 • Θρησκεία:
 • Βουδισμός  94%
 • Ισλάμ  5%
 • Άλλες θρησκείες: Χριστιανικά κινήματα, Ινδουϊσμός  1%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ταϊλάνδη:
 • 1. Μπανγκόκ: 5,100,000
 • 2. Σαμούτ Πρακάν: 390,000
 • 3. Νοντάμπουρι: 290,000
 • 4. Ούντο Θάνι (Udon Thani): 245,000
 • 5. Chon Buri: 220,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ταϊλάνδη:

Suvarnabhumi Airport (BKK): 52.902.110 επιβάτες / έτος; 1 τερματικοί σταθμοί (terminals); 28χλμ. από Μπανγκόκ κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ταϊλάνδη

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Chulalongkorn University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ταϊλάνδη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ταϊλάνδη Chulalongkorn University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Chulalongkorn University έχει περαστεί σε λίστα

Το Kasetsart University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kasetsart University περιλαμβάνεται.

Το Mahidol University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Mahidol University περιλαμβάνεται.

Το King Mongkut's University of Technology Thonburi έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Mongkut's University of Technology Thonburi περιλαμβάνεται.

Το Chulalongkorn University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chulalongkorn University περιλαμβάνεται.

Το Mae Fah Luang University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Mae Fah Luang University περιλαμβάνεται.

Το Mahidol University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Mahidol University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής