Πανεπιστήμια σε Ταϊλάνδη
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ταϊλάνδη
73 από 94
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊλάνδη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
26
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊλάνδη
 • (21 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
7
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊλάνδη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ταϊλάνδη

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ταϊλάνδη

---
#63 
Kasetsart University
---
#101 
Mahidol University
Πολιτική
#101 
Chulalongkorn University
---
#151 
King Mongkut's University of Technology Thonburi
---
#151 
Chulalongkorn University
---
#151 
Chulalongkorn University
---
#176 
Chulalongkorn University
---
#201 
Chulalongkorn University
---
#351 
Chulalongkorn University
Μαθηματικά
#401 
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ταϊλάνδη2022

#1

Mahidol University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #255 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #349 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Chulalongkorn University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1664 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #215 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #372 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

King Mongkut's University of Technology Thonburi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (567 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Thammasat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (320 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Kasetsart University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1292 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Khon Kaen University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (284 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Mae Fah Luang University
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (485 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #1749 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


 • #1 
 • #273 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #240 
Kiplinger's Best College Values
[Δημοσίευση 31 Ιουλίου, 2019]

#11

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (544 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Suranaree University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (172 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Srinakharinwirot University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (407 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #2761 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#14

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3004 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #2949 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#16

Mahasarakham University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2614 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#17

Burapha University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (191 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #2361 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#18

Silpakorn University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (268 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#19

Assumption Business Administration College, Assumption University
Assumption University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #377 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #401 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #357 
MONEY Best Colleges
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2020]

#20

Walailak University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #1307 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#21

Asian Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2049 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #1481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#22

Ubon Ratchathani University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #3119 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#23

Maejo University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (317 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #3859 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#24

Mahanakorn University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (411 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #4326 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Rangsit University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (704 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #2655 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Rajamangala University of Technology Isarn

 • #25 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #3183 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Suan Sunandha Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (450 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1914 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

National Institute of Development Administration

Card image

 • #27 
 • #657 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #3024 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #19 
 • #3118 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #3327 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #3117 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #66 
 • #10273 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Lampang Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #3120 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #70 
 • #11091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

University of Thai Chamber of Commerce
University of the Thai Chamber of Commerce

Card image

 • #16 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #825 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #846 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#33

Siam University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #64 
 • #9574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #11 
 • #401 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#34

Bangkok University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (685 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #3456 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #3606 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #4106 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Nakhon Pathom Rajabhat University

Card image

 • #28 
 • #3398 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Suan Dusit Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (209 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #4076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Udon Thani Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #4381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Card image

 • #36 
 • #4869 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Yala Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (148 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #5056 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Rajabhat Maha Sarakham University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #5250 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Sukhothai Thammathirat Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (482 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #5471 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Rajamangala University of Technology Lanna

Card image

 • #40 
 • #5618 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Rambhai Barni Rajabhat University

Card image

 • #41 
 • #5630 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Sripatum University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1694 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #5653 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 • #43 
 • #5670 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Stamford International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (508 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #5729 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

Card image

 • #45 
 • #6091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Rajamangala University of Technology Ratanakosin

Card image

 • #46 
 • #6102 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #6189 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #6446 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Huachiew Chalermprakiet University

Card image

 • #49 
 • #6577 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Kasem Bundit University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #6617 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Rajamangala University of Technology Srivijaya

Card image

 • #51 
 • #6772 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

Card image

 • #52 
 • #6831 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Sisaket Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #7205 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #54 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Rajamangala University of Technology Krungthep

Card image

 • #55 
 • #7289 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Payap University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #7609 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

 • #57 
 • #7809 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Dhurakij Pundit University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (3348 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #8263 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

 • #59 
 • #8274 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #21 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#63

Kamphaeng Phet Rajabhat University

Card image

 • #60 
 • #8365 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Ubon Ratchathani Rajabhat University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #8394 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #62 
 • #9182 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Dhonburi Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #9479 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Vongchavalitkul University
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #65 
 • #10053 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Princess of Naradhiwas University

Card image

 • #67 
 • #10641 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

North Eastern University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #68 
 • #10921 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Hatyai University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #11078 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΤαϊλάνδηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +66

 • Θρησκεία:
 • Βουδισμός  94%
 • Ισλάμ  5%
 • Άλλες θρησκείες: Χριστιανικά κινήματα, Ινδουϊσμός  1%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ταϊλάνδη:
 • 1. Μπανγκόκ: 5,100,000
 • 2. Σαμούτ Πρακάν: 390,000
 • 3. Νοντάμπουρι: 290,000
 • 4. Ούντο Θάνι (Udon Thani): 245,000
 • 5. Chon Buri: 220,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ταϊλάνδη:

Suvarnabhumi Airport (BKK): 52.902.110 επιβάτες / έτος; 1 τερματικοί σταθμοί (terminals); 28χλμ. από Μπανγκόκ κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ταϊλάνδη

google static map google map control google map control

Mahidol University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ταϊλάνδη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ταϊλάνδη Chulalongkorn University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Chulalongkorn University έχει περαστεί σε λίστα

Το Kasetsart University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kasetsart University περιλαμβάνεται.

Το Mahidol University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Mahidol University περιλαμβάνεται.

Το Chulalongkorn University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chulalongkorn University περιλαμβάνεται.

Το King Mongkut's University of Technology Thonburi έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Mongkut's University of Technology Thonburi περιλαμβάνεται.

Το Chulalongkorn University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chulalongkorn University περιλαμβάνεται.

Το Chulalongkorn University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chulalongkorn University περιλαμβάνεται.

Το Chulalongkorn University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chulalongkorn University περιλαμβάνεται.

Το Chulalongkorn University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chulalongkorn University περιλαμβάνεται.

Το Chulalongkorn University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chulalongkorn University περιλαμβάνεται.

Το King Mongkut's University of Technology North Bangkok έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊλάνδη για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Mongkut's University of Technology North Bangkok περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής