Πανεπιστήμια σε Σουηδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σουηδία
35 από 41
 • Πανεπιστήμια σε Σουηδία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σουηδία
 • (14 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
26
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σουηδία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σουηδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σουηδία

---
#1 
The University of Gothenburg
---
#3 
The Swedish University of Agricultural Sciences
---
#7 
Stockholm University
---
#14 
The Swedish University of Agricultural Sciences
---
#18 
KTH Royal Institute of Technology
---
#18 
Royal College of Music
---
#24 
University of Borås
Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)
#36 
The University of Gothenburg
---
#57 
Stockholm University
Στατιστική
#76 
Karolinska Institute

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σουηδία2021

#1

Lund University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #103 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #97 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #112 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

KTH Royal Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (251 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #98 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #177 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Uppsala University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #111 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #124 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #120 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Chalmers University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #139 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #238 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Stockholm University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #183 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #181 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #214 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

The University of Gothenburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #191 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #202 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #169 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Karolinska Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #36 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #67 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Umeå University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (192 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #333 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #295 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Linköping University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (504 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #362 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #218 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

The Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #352 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #352 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#11

Örebro University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #693 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#12

Karlstad University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (167 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1795 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#13

Stockholm School of Economics

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2573 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#14

Luleå University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #468 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #769 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #14 
 • #1374 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#15

Malmö University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1125 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #13 
 • #1177 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#16

Linnaeus University
Linnéuniversitetet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1226 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #13 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#17

Mid Sweden University
Mittuniversitetet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #1628 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #15 
 • #1778 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#18

University of Skövde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2960 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #2398 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#19

Jönköping University
Högskolan i Jönköping

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3653 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #18 
 • #1898 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#20

Dalarna University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #4120 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #19 
 • #1918 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#21

Halmstad University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #3079 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #538 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]


#22

Mälardalen University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (163 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1808 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #448 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]


#23

University of Borås
Högskolan i Borås

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #507 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #2182 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #410 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]


#24

Gävle University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #2087 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #23 
 • #557 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]


#25

University West
Högskolan Väst

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #275 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #2310 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#26

Blekinge Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1679 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Södertörn University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #415 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #1940 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Linnaeus University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #1012 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #17 
 • #345 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#29

The Swedish School of Sport and Health Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #2382 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #24 
 • #2996 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #11315 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Kristianstad University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #2669 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #108 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #3510 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

World Maritime University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #5955 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #8489 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#33

Stockholm University of the Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #9648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Royal College of Music

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #10113 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#35

Royal Institute of Art
Kungliga Konsthögskolan

 • #33 
 • #11002 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#36

Gotland University
Högskolan på Gotland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image


#37

Växjö University
Växjö universitet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#38

The University College of Opera, Stockholm
Operahögskolan i Stockholm

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#39

University College of Dance
Danshögskolan


#40

Dramatiska institutet University College of Film, Radio, Television and Theatre
Dramatiska institutet

Card image


#41

AlbaNova University Center
Albanova universitetscentrum


ΣουηδίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +46

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Σουηδία:
 • 1. Στοκχόλμη: 1,500,000
 • 2. Γκέτεμποργκ: 575,000
 • 3. Μάλμε: 300,000
 • 4. Ουψάλα: 150,000
 • 5. Sollentuna: 140,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σουηδία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Lund University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σουηδία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σουηδία Lund University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 27 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Lund University έχει περαστεί σε λίστα

Το The University of Gothenburg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Gothenburg περιλαμβάνεται.

Το The Swedish University of Agricultural Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The Swedish University of Agricultural Sciences περιλαμβάνεται.

Το Stockholm University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Stockholm University περιλαμβάνεται.

Το The Swedish University of Agricultural Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The Swedish University of Agricultural Sciences περιλαμβάνεται.

Το KTH Royal Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KTH Royal Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Royal College of Music έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Royal College of Music περιλαμβάνεται.

Το University of Borås έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Borås περιλαμβάνεται.

Το The University of Gothenburg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Gothenburg περιλαμβάνεται.

Το Stockholm University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Stockholm University περιλαμβάνεται.

Το Karolinska Institute έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karolinska Institute περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής