Πανεπιστήμια σε Σουηδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σουηδία
36 από 41
 • Πανεπιστήμια σε Σουηδία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σουηδία
 • (18 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
30
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σουηδία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σουηδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σουηδία

---
#1 
The University of Gothenburg
---
#3 
The Swedish University of Agricultural Sciences
---
#14 
Stockholm University
---
#14 
The Swedish University of Agricultural Sciences
---
#18 
KTH Royal Institute of Technology
---
#21 
Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design
---
#24 
University of Borås
Μαθηματικά
#32 
KTH Royal Institute of Technology
Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)
#36 
The University of Gothenburg
---
#52 
Lund University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σουηδία2022

#1

Lund University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #116 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #87 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #112 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

KTH Royal Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (590 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #89 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #177 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Uppsala University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (400 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #131 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #124 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #120 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Stockholm University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (263 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #176 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #148 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #214 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Chalmers University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #121 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #238 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

The University of Gothenburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #185 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #180 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #169 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Linköping University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (504 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #329 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #218 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Umeå University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #365 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #295 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Karolinska Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (192 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #39 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #67 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #48 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#10

The Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #352 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #348 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#11

Örebro University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #647 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#12

Karlstad University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1328 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#13

Luleå University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #468 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #760 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #14 
 • #1334 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#14

Stockholm School of Economics

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #2259 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #401 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#15

Malmö University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #1164 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #1840 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#16

Mid Sweden University
Mittuniversitetet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1846 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #1781 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#17

Dalarna University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2668 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #1969 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#18

Linnaeus University
Linnéuniversitetet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]
 • #14 
 • #1278 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#19

University of Borås
Högskolan i Borås

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #507 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2844 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #41 
 • #634 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#20

University of Skövde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #3048 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #129 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#21

Halmstad University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3720 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #496 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#22

Jönköping University
Högskolan i Jönköping

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (285 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1888 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #16 
 • #316 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#23

Södertörn University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #4177 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #627 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#24

University West
Högskolan Väst

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #134 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #2310 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#25

Mälardalen University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (163 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #205 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #1320 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#26

Gävle University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #545 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #1833 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#27

Blekinge Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1679 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#28

Linnaeus University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1154 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #327 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#29

Kristianstad University College
Högskolan Kristianstad

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #631 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #3510 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

AlbaNova University Center
Albanova universitetscentrum

 • #28 
 • #3287 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

World Maritime University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #5955 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #8489 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#33

Stockholm University of the Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #9648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Royal College of Music

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #10113 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Royal Institute of Art
Kungliga Konsthögskolan

 • #34 
 • #11002 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#36

The Swedish School of Sport and Health Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #11315 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

University College of Dance
Danshögskolan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#38

Gotland University
Högskolan på Gotland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image


#39

Växjö University
Växjö universitet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image


#40

The University College of Opera, Stockholm
Operahögskolan i Stockholm

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#41

Dramatiska institutet University College of Film, Radio, Television and Theatre
Dramatiska institutet

Card image


ΣουηδίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +46

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Σουηδία:
 • 1. Στοκχόλμη: 1,500,000
 • 2. Γκέτεμποργκ: 575,000
 • 3. Μάλμε: 300,000
 • 4. Ουψάλα: 150,000
 • 5. Sollentuna: 140,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σουηδία

google static map google map control google map control

Lund University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σουηδία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σουηδία Lund University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 27 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Lund University έχει περαστεί σε λίστα

Το The University of Gothenburg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Gothenburg περιλαμβάνεται.

Το The Swedish University of Agricultural Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The Swedish University of Agricultural Sciences περιλαμβάνεται.

Το Stockholm University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Stockholm University περιλαμβάνεται.

Το The Swedish University of Agricultural Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The Swedish University of Agricultural Sciences περιλαμβάνεται.

Το KTH Royal Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KTH Royal Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design περιλαμβάνεται.

Το University of Borås έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Borås περιλαμβάνεται.

Το KTH Royal Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KTH Royal Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το The University of Gothenburg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Gothenburg περιλαμβάνεται.

Το Lund University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Lund University περιλαμβάνεται.

Το Stockholm University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Stockholm University περιλαμβάνεται.

Το The University of Gothenburg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σουηδία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Gothenburg περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής