Πανεπιστήμια σε Ισπανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ισπανία
84 από 88
 • Πανεπιστήμια σε Ισπανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
29
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ισπανία
 • (24 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
30
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ισπανία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ισπανία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ισπανία

---
#6 
Technical University of Madrid
---
#11 
Rovira i Virgili University
---
#12 
University of Granada
---
#18 
Complutense University of Madrid
---
#19 
University of La Laguna
---
#23 
University of Valencia
Αρχιτεκτονική
#30 
Polytechnic University of Catalonia
---
#37 
Complutense University of Madrid
Στατιστική
#51 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
---
#51 
University of Navarra

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ισπανία2022

#1

University of Barcelona
Universitat de Barcelona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (825 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #193 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #168 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #104 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Autonomous University of Barcelona
Universitat Autónoma de Barcelona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (752 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #170 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #209 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #113 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Autonomous University of Madrid
Universidad Autónoma de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1728 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #207 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #189 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Universitat Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #156 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #248 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #278 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Navarra
Universidad de Navarra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (292 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #266 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #256 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Complutense University of Madrid
Universidad Complutense de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1291 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #223 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #151 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Valencia
Universitat de València

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (990 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #196 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Polytechnic University of Catalonia
Universitat Politècnica de Catalunya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (306 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #319 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Polytechnic University of Valencia
Universidad Politécnica de Valencia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (950 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #371 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #254 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Granada
Universidad de Granada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (818 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #492 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #230 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Technical University of Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (424 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #459 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #339 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Universidad Carlos III de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #351 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #402 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

University of Alcalá
Universidad de Alcalá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (840 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

University of Seville
Universidad de Sevilla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1068 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #263 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Rovira i Virgili University
Universitat Rovira I Virgili

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #410 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

University of the Basque Country
Universidad del País Vasco

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of Santiago de Compostela
Universidad de Santiago de Compostela

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #352 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Salamanca
Universidad de Salamanca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (499 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #356 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

University of Saragossa
Universidad de Zaragoza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #308 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University Ramon Llull
Universitat Ramon Llull

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #39 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

University of Oviedo
Universidad de Oviedo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #350 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

University of Murcia
Universidad de Murcia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (319 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #376 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

University of the Balearic Islands
Universidad de les Illes Balears

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #568 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#24

University of Girona
Universitat de Girona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #696 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#25

University of La Laguna
Universidad de La Laguna

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (311 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #870 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#26

University of Vigo
Universidad de Vigo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (241 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #439 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

University of Castilla La Mancha
Universidad de Castilla La Mancha

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #437 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

University of A Coruña
Universidade da Coruña

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

James I University
Universitat Jaume I

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (396 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #447 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #890 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#30

University King Juan Carlos
Universidad Rey Juan Carlos

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (629 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

Comillas Pontifical University
Universidad Pontificia Comillas

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #59 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

University of Alicante
Universidad de Alicante

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (761 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

University of Málaga
Universidad de Málaga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #400 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #861 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#34

University of Vic
Universitat de Vic

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (210 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #52 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]

#35

Miguel Hernández of Elche University
Universidad Miguel Hernández de Elche

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#36

Open University of Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (332 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#37

University of Jaén
Universidad de Jaén

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #47 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#38

University of Lleida
Universitat de Lleida

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #455 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#39

University of Deusto
Universidad de Deusto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (365 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #57 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #3 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#40

University of Cádiz
Universidad de Cádiz

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #51 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#41

International University of Catalonia
Universitat Internacional de Catalunya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #55 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#42

University of Almería
Universidad de Almería

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #45 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#43

University of Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#44

European University of Madrid
Universidad Europea de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (556 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #50 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #8 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]

#45

University of Valladolid
Universidad de Valladolid

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (192 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#46

Polytechnic University of Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #60 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#47

Public University of Navarre
Universidad Pública de Navarra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (321 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#48

IE University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #317 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #4 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #19 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Νοεμβρίου, 2021]


#49

San Antonio de Murcia Catholic University
Universidad Católica San Antonio

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (834 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #54 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #9 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#50

University of Cantabria
Universidad de Cantabria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #424 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #577 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #7 
 • #3 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#51

University of Burgos
Universidad de Burgos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #58 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#52

University of León
Universidad de León

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #2168 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#53

University of Extremadura
Universidad de Extremadura

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #954 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #50 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#54

University of Córdoba
Universidad de Córdoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #855 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #24 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]


#55

University Pablo de Olavide, Seville
Universidad Pablo de Olavide

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (318 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #4 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #877 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#56

University of La Rioja
Universidad de La Rioja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #893 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#57

University of Huelva
Universidad de Huelva

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #1326 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#58

CEU University of San Pablo
Universidad CEU San Pablo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #40 
 • #1062 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#59

CEU Cardenal Herrera University
Universidad CEU Cardenal Herrera

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (467 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #8 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #54 
 • #2411 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#60

San Vicente Mártir Catholic University of Valencia
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (291 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #10 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #3751 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#61

Mondragon University
Mondragon Univertsitatea

Card image

 • #62 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #8 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #180 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]

#62

Universitas Nebrissensis, Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Antonio de Nebrija

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #611 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #566 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#63

Camilo José Cela University
Universidad Camilo José Cela

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (243 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #68 
 • #11 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #394 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#64

Francisco de Vitoria University
Universidad Francisco de Vitoria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (540 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #77 
 • #73 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #58 
 • #2569 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#65

San Jorge University
Universidad San Jorge

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #82 
 • #73 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #553 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#66

National University of Distance Education
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #60 
 • #8 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #2063 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #1200 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#67

Abat Oliba CEU University
Universidad Abat Oliba CEU

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (167 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #9 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #67 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #79 
 • #6759 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Universidad a Distancia de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #61 
 • #9 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #300 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #69 
 • #4225 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Valencian International University
Universidad Internacional de Valencia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #10 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #53 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #73 
 • #4723 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

European University of the Canary Islands
Universidad Europea de Canarias

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #65 
 • #10 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]

ΙσπανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +34

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  69%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  29%
 • Άλλες θρησκείες: Προτεσταντισμός, Ισλάμ, Βουδισμός  2%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ισπανία:
 • 1. Μαδρίτη: 3,250,000
 • 2. Βαρκελώνη: 1,600,000
 • 3. Βαλένθια: 815,000
 • 4. Σεβίλλη: 700,000
 • 5. Σαραγόσα: 675,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ισπανία:

Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD): 53.386.075 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 14χλμ. από Μαδρίτη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ισπανία

google static map google map control google map control

University of Barcelona βρίσκεται στη θέση #1 σε Ισπανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ισπανία Universidad Carlos III de Madrid βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 30 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Universidad Carlos III de Madrid έχει περαστεί σε λίστα

Το Technical University of Madrid έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Madrid περιλαμβάνεται.

Το Rovira i Virgili University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Rovira i Virgili University περιλαμβάνεται.

Το University of Granada έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Granada περιλαμβάνεται.

Το Complutense University of Madrid έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Complutense University of Madrid περιλαμβάνεται.

Το University of La Laguna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of La Laguna περιλαμβάνεται.

Το University of Valencia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Valencia περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Catalonia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Catalonia περιλαμβάνεται.

Το Complutense University of Madrid έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Complutense University of Madrid περιλαμβάνεται.

Το Universitat Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra (UPF) έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Universitat Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra (UPF) περιλαμβάνεται.

Το University of Navarra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Navarra περιλαμβάνεται.

Το University of Barcelona έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Barcelona περιλαμβάνεται.

Το University of Navarra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Navarra περιλαμβάνεται.

Το Autonomous University of Barcelona έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Barcelona περιλαμβάνεται.

Το Autonomous University of Barcelona έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Barcelona περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

U-Ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -U-Ranking of Spanish Universities:
Διδασκαλία
Έρευνα
Καινοτομία & Τεχνολογική Ανάπτυξη

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής