Πανεπιστήμια σε Ισπανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ισπανία
74 από 88
 • Πανεπιστήμια σε Ισπανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ισπανία
 • (18 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
27
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ισπανία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ισπανία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ισπανία

---
#5 
Autonomous University of Barcelona
---
#5 
Technical University of Madrid
---
#11 
Rovira i Virgili University
---
#19 
University of La Laguna
---
#33 
University of Valencia
---
#37 
University of Barcelona
---
#73 
Autonomous University of Barcelona
Στατιστική
#101 
University of Granada
---
#151 
Technical University of Madrid
---
#201 
University King Juan Carlos

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ισπανία2021

#1

University of Barcelona
Universitat de Barcelona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (825 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #198 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #183 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #104 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Autonomous University of Barcelona
Universitat Autónoma de Barcelona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (696 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #182 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #213 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #113 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Autonomous University of Madrid
Universidad Autónoma de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1672 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #200 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #189 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Universitat Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #152 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #287 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #278 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Navarra
Universidad de Navarra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (273 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #252 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #256 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Complutense University of Madrid
Universidad Complutense de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1291 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #206 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #151 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Polytechnic University of Catalonia
Universitat Politècnica de Catalunya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (287 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #314 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Valencia
Universitat de València

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (967 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #196 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Polytechnic University of Valencia
Universidad Politécnica de Valencia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (901 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #326 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #254 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Granada
Universidad de Granada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (780 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #230 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Technical University of Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (424 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #451 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #339 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Universidad Carlos III de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #311 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #402 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

University of Seville
Universidad de Sevilla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (977 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #263 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

University of Saragossa
Universidad de Zaragoza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #308 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

University of Alcalá
Universidad de Alcalá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (822 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #499 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Rovira i Virgili University
Universitat Rovira I Virgili

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #410 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of the Basque Country
Universidad del País Vasco

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Santiago de Compostela
Universidad de Santiago de Compostela

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #352 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

University of Salamanca
Universidad de Salamanca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (499 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #356 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Oviedo
Universidad de Oviedo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #350 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

University of Vigo
Universidad de Vigo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (241 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #29 
 • #439 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

University of the Balearic Islands
Universidad de les Illes Balears

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (148 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #34 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #629 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#23

University of La Laguna
Universidad de La Laguna

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (288 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #801 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#24

University of Girona
Universitat de Girona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #689 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#25

University of Murcia
Universidad de Murcia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #376 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

James I University
Universitat Jaume I

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (370 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #447 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #856 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#27

University of Alicante
Universidad de Alicante

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (705 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

Miguel Hernández of Elche University
Universidad Miguel Hernández de Elche

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (293 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #33 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #1125 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#29

University of A Coruña
Universidade da Coruña

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #38 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

University of Lleida
Universitat de Lleida

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #455 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1012 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#31

University King Juan Carlos
Universidad Rey Juan Carlos

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (607 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #35 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

University Pablo de Olavide, Seville
Universidad Pablo de Olavide

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (294 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #36 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #1031 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#33

University of Castilla La Mancha
Universidad de Castilla La Mancha

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (165 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #437 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#34

International University of Catalonia
Universitat Internacional de Catalunya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (167 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #55 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]


#35

University of Málaga
Universidad de Málaga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (168 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #400 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #864 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#36

University Ramon Llull
Universitat Ramon Llull

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #39 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #884 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#37

University of Jaén
Universidad de Jaén

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (387 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #47 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #1134 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#38

Open University of Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.8 / 5.0 (320 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]

#39

University of Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #43 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1167 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#40

European University of Madrid
Universidad Europea de Madrid

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (556 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #50 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #8 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]

#41

University of Deusto
Universidad de Deusto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (354 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #57 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #4 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]


#42

University of Valladolid
Universidad de Valladolid

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (180 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1065 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#43

Comillas Pontifical University
Universidad Pontificia Comillas

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #59 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #201 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#44

Public University of Navarre
Universidad Pública de Navarra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (277 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #1294 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#45

University of Cádiz
Universidad de Cádiz

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #51 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #1158 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#46

University of Burgos
Universidad de Burgos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #58 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]


#47

University of Almería
Universidad de Almería

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #45 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1344 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#48

San Antonio de Murcia Catholic University
Universidad Católica San Antonio

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (821 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #54 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #13 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]

#49

Polytechnic University of Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #60 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #5 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]

#50

IE University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #327 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #56 
 • #2841 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #1 
 • #25 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου, 2020]


#51

University of Cantabria
Universidad de Cantabria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #424 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #480 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #7 
 • #3 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]


#52

University of León
Universidad de León

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #49 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #1746 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#53

University of Córdoba
Universidad de Córdoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #888 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#54

University of Extremadura
Universidad de Extremadura

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #997 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #46 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]


#55

University of Huelva
Universidad de Huelva

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #1418 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #47 
 • #7 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]

#56

CEU University of San Pablo
Universidad CEU San Pablo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #39 
 • #1246 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#57

University of La Rioja
Universidad de La Rioja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#58

CEU Cardenal Herrera University
Universidad CEU Cardenal Herrera

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (458 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #8 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #54 
 • #2266 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#59

University of Vic
Universitat de Vic

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #52 
 • #2183 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#60

Francisco de Vitoria University
Universidad Francisco de Vitoria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (498 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #13 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #55 
 • #2823 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#61

San Vicente Mártir Catholic University of Valencia
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (284 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #10 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #59 
 • #3770 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#62

Universitas Nebrissensis, Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Antonio de Nebrija

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)
Card image

 • #66 
 • #611 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #8 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #58 
 • #3572 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#63

Mondragon University
Mondragon Univertsitatea

Card image

 • #62 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #8 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #60 
 • #2920 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#64

Camilo José Cela University
Universidad Camilo José Cela

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (228 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #11 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #19 
 • #280 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#65

San Jorge University
Universidad San Jorge

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #71 
 • #13 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #23 
 • #322 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#66

Abat Oliba CEU University
Universidad Abat Oliba CEU

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (162 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #11 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #9 
 • #171 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #72 
 • #6759 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Alfonso X El Sabio University
Universidad Alfonso X el Sabio

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (322 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #11 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #38 
 • #403 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #67 
 • #4460 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Pontifical University of Salamanca
Universidad Pontificia de Salamanca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (180 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #13 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #8 
 • #166 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #63 
 • #3733 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Miguel de Cervantes European University
Universidad Europea Miguel de Cervantes

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #13 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #68 
 • #554 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #65 
 • #4194 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Catholic University of Avila
Universidad Católica de Ávila

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #13 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #68 
 • #4881 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΙσπανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +34

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  69%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  29%
 • Άλλες θρησκείες: Προτεσταντισμός, Ισλάμ, Βουδισμός  2%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ισπανία:
 • 1. Μαδρίτη: 3,250,000
 • 2. Βαρκελώνη: 1,600,000
 • 3. Βαλένθια: 815,000
 • 4. Σεβίλλη: 700,000
 • 5. Σαραγόσα: 675,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ισπανία:

Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD): 53.386.075 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 14χλμ. από Μαδρίτη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ισπανία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Barcelona βρίσκεται στη θέση #1 σε Ισπανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ισπανία University of Barcelona βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 27 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Barcelona έχει περαστεί σε λίστα

Το Autonomous University of Barcelona έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Barcelona περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Madrid έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Madrid περιλαμβάνεται.

Το Rovira i Virgili University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Rovira i Virgili University περιλαμβάνεται.

Το University of La Laguna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of La Laguna περιλαμβάνεται.

Το University of Valencia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Valencia περιλαμβάνεται.

Το University of Barcelona έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Barcelona περιλαμβάνεται.

Το Autonomous University of Barcelona έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Barcelona περιλαμβάνεται.

Το University of Granada έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Granada περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Madrid έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Madrid περιλαμβάνεται.

Το University King Juan Carlos έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ισπανία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University King Juan Carlos περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

U-Ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -U-Ranking of Spanish Universities:
Διδασκαλία
Έρευνα
Καινοτομία & Τεχνολογική Ανάπτυξη

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής