Πανεπιστήμια σε Σιγκαπούρη
- Κατάταξη & Κριτικές -

9 από 11
 • Πανεπιστήμια σε Σιγκαπούρη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
32
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σιγκαπούρη
 • (24 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
31
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σιγκαπούρη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σιγκαπούρη

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σιγκαπούρη

---
#1 
Nanyang Technological University
---
#2 
National University of Singapore
---
#2 
Nanyang Technological University
---
#5 
National University of Singapore
---
#6 
Nanyang Technological University
---
#8 
National University of Singapore
Μαθηματικά
#9 
National University of Singapore
---
#12 
National University of Singapore
---
#16 
National University of Singapore
Αρχιτεκτονική
#17 
Nanyang Technological University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σιγκαπούρη2022

#1

National University of Singapore
新加坡国立大学

Card image

 • #1 
 • #21 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #11 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #27 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Nanyang Technological University
南洋理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1029 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #46 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #12 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #46 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Singapore Management University
新加坡管理大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #390 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #777 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#4

Singapore University of Technology and Design
新加坡科技设计大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (419 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #331 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #453 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #3 
 • #551 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#5

Republic Polytechnic

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #3041 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #7019 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Singapore University of Social Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #3111 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#7

Singapore Institute of Technology

 • #5 
 • #2666 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #1 
 • #128 
THE Top Universities for a Digital Education
[Δημοσίευση 13 Απριλίου, 2021]

#8

Ngee Ann

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #3003 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

SIM, Singapore Institute of Management

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1272 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #3969 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

SIM University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (162 αξιολογήσεις)
Card image


ΣιγκαπούρηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σιγκαπούρη

google static map google map control google map control

National University of Singapore βρίσκεται στη θέση #1 σε Σιγκαπούρη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σιγκαπούρη National University of Singapore βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 43 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of Singapore έχει περαστεί σε λίστα

Το Nanyang Technological University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Nanyang Technological University περιλαμβάνεται.

Το National University of Singapore έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Singapore περιλαμβάνεται.

Το Nanyang Technological University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Nanyang Technological University περιλαμβάνεται.

Το National University of Singapore έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Singapore περιλαμβάνεται.

Το Nanyang Technological University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Nanyang Technological University περιλαμβάνεται.

Το National University of Singapore έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Singapore περιλαμβάνεται.

Το National University of Singapore έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Singapore περιλαμβάνεται.

Το National University of Singapore έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Singapore περιλαμβάνεται.

Το National University of Singapore έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Singapore περιλαμβάνεται.

Το Nanyang Technological University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Nanyang Technological University περιλαμβάνεται.

Το Nanyang Technological University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Nanyang Technological University περιλαμβάνεται.

Το National University of Singapore έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Singapore περιλαμβάνεται.

Το Nanyang Technological University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Nanyang Technological University περιλαμβάνεται.

Το National University of Singapore έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιγκαπούρη για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Singapore περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής