Πανεπιστήμια σε Ολλανδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ολλανδία
51 από 56
 • Πανεπιστήμια σε Ολλανδία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
27
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ολλανδία
 • (20 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
31
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ολλανδία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ολλανδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ολλανδία

---
#1 
Wageningen University
---
#1 
University of Amsterdam
---
#2 
Wageningen University
Επιστήμη Περιβάλλοντος
#2 
Wageningen University
---
#5 
Leiden University
---
#5 
Wageningen University
---
#8 
Utrecht University
Αρχιτεκτονική
#8 
Eindhoven University of Technology
---
#10 
VU University Amsterdam
---
#11 
Delft University of Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ολλανδία2022

#1

Delft University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (815 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #75 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #57 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #135 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Utrecht University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (623 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #69 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #110 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #55 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Amsterdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #65 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #55 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #57 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Erasmus University Rotterdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (505 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #72 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #179 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #96 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Leiden University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #71 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #112 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #88 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Wageningen University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (334 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #53 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #123 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #146 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Groningen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (254 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #80 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #128 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #89 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

VU University Amsterdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (531 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #115 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #209 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #99 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Maastricht University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (436 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #127 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #233 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Radboud University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (401 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #132 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #220 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #252 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Eindhoven University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #125 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #216 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Twente

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (492 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #189 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #267 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Tilburg University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (337 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #356 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Hanze University of Applied Sciences, Groningen

 • #18 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2756 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #524 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#15

Open University of the Netherlands
Open Universiteit Nederland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #3061 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #1970 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#16

HAN University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #549 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #1935 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Tinbergen Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (346 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #3548 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Hogeschool van Amsterdam, University of Professional Education

Card image

 • #19 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #554 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #1743 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

HU University of Applied Sciences Utrecht

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #596 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #2303 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #4033 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #271 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #9414 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Zeeland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #4092 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #443 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #5399 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

ArtEZ Institute for the Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #99 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #7116 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Viaa University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #84 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#24

Manrix Academy

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #173 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#25

Utrecht School of the Arts
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 • #8 
 • #260 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #4703 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#26

Amsterdam University College

 • #9 
 • #261 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#27

AVANS University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #317 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #6891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

University of Humanistic Studies
Universiteit voor Humanistiek

 • #16 
 • #328 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #6304 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Amsterdam School of the Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #346 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #6855 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#30

TIAS School for Business and Society

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #352 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #48 
 • #9128 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Windesheim University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #357 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #4839 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #36 
 • #5826 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

NHTV Breda University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #396 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #3467 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #7 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#33

Driestar Christian University of Teacher Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #369 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#34

Tio University of Applied Sciences

 • #26 
 • #427 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#35

Hogeschool Leiden, University of Professional Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #467 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #4852 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Zuyd University of Applied Sciences
Zuyd Hogeschool

 • #34 
 • #502 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #3071 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Rotterdam University of Applied Sciences
Hogeschool Rotterdam

 • #33 
 • #499 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #3771 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Fontys University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #511 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #5235 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Aeres University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (320 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #486 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #51 
 • #11091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Saxion University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #533 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #3087 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

NHL Stenden University of Applied Sciences
NHL Stenden Hogeschool

 • #38 
 • #543 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #4276 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

INHolland University of Applied Sciences

Card image

 • #42 
 • #605 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #4076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

The Hague University
The Hague University of Applied Sciences

Card image

 • #43 
 • #607 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #3822 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

IHE Delft Institut for Water Education

 • #15 
 • #1565 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #6 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

 • #45 
 • #623 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #6831 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #43 
 • #7222 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#47

Wittenborg University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #7702 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Royal Academy of Art The Hague
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

 • #45 
 • #7738 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#49

Royal Conservatoire, The Hague
Koninklijk Conservatorium Den Haag

 • #46 
 • #8704 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Codarts University of the Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #8940 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

HAS University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #618 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #6698 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #50 
 • #10505 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Islamic University of Rotterdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)

#53

Iselinge University of Professional Teacher Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

ΟλλανδίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +31

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ολλανδία:
 • 1. Άμστερνταμ: 740,000
 • 2. Ρότερνταμ: 600,000
 • 3. Χάγη: 475,000
 • 4. Ουτρέχτη: 290,000
 • 5. Αϊντχόφεν: 210,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ολλανδία

google static map google map control google map control

Delft University of Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Ολλανδία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ολλανδία Erasmus University Rotterdam βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 34 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Erasmus University Rotterdam έχει περαστεί σε λίστα

Το Wageningen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wageningen University περιλαμβάνεται.

Το University of Amsterdam έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Amsterdam περιλαμβάνεται.

Το Wageningen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wageningen University περιλαμβάνεται.

Το Wageningen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Μηχανική (Επιστήμη Περιβάλλοντος). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wageningen University περιλαμβάνεται.

Το Leiden University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Leiden University περιλαμβάνεται.

Το Wageningen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wageningen University περιλαμβάνεται.

Το Utrecht University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Utrecht University περιλαμβάνεται.

Το Eindhoven University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Eindhoven University of Technology περιλαμβάνεται.

Το VU University Amsterdam έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το VU University Amsterdam περιλαμβάνεται.

Το Delft University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Delft University of Technology περιλαμβάνεται.

Το Tilburg University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tilburg University περιλαμβάνεται.

Το University of Amsterdam έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Amsterdam περιλαμβάνεται.

Το University of Amsterdam έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Amsterdam περιλαμβάνεται.

Το University of Groningen έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Groningen περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής