Πανεπιστήμια σε Ολλανδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ολλανδία
42 από 56
 • Πανεπιστήμια σε Ολλανδία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ολλανδία
 • (18 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
28
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ολλανδία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ολλανδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ολλανδία

---
#1 
Wageningen University
---
#1 
Wageningen University
---
#1 
University of Amsterdam
Επιστήμη Περιβάλλοντος
#2 
Wageningen University
---
#4 
Leiden University
---
#10 
VU University Amsterdam
---
#11 
Delft University of Technology
---
#20 
University of Amsterdam
---
#28 
University of Amsterdam
Στατιστική
#151 
University of Groningen

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ολλανδία2021

#1

Delft University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (815 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #78 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #57 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #135 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Amsterdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (754 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #66 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #61 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #57 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Utrecht University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (622 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #75 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #121 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #55 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Erasmus University Rotterdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (505 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #72 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #197 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #96 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Leiden University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #70 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #128 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #88 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Groningen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (254 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #80 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #128 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #89 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Wageningen University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (320 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #62 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #115 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #146 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

VU University Amsterdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (518 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #116 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #236 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #99 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Maastricht University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (436 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #121 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #234 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Radboud University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (401 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #136 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #214 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #252 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Eindhoven University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #187 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #120 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #216 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Twente

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (492 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #197 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #267 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Tilburg University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (337 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #368 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Open University of the Netherlands
Open Universiteit Nederland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #3383 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #15 
 • #1964 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#15

Hanze University of Applied Sciences, Groningen

 • #18 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #3662 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #27 
 • #439 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#16

HAN University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #462 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #1935 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Tinbergen Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (346 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3548 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Hogeschool van Amsterdam, University of Professional Education

 • #19 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #463 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #1743 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

HU University of Applied Sciences Utrecht

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #529 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #2303 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

AVANS University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #3161 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #21 
 • #358 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #33 
 • #6891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

IHE Delft Institut for Water Education

 • #14 
 • #1796 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#22

HZ University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #4110 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #26 
 • #433 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #5399 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #4200 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #33 
 • #502 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #39 
 • #9414 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #4 
 • #108 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #6831 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Viaa University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #110 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#26

HAS University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #163 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #40 
 • #10505 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Driestar Christian University of Teacher Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #197 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#28

Manrix Academy

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #325 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#29

Windesheim University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #381 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #30 
 • #5826 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

NHTV Breda University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #407 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #3467 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Amsterdam School of the Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #411 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #32 
 • #6855 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#32

Saxion University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #433 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #3087 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Hogeschool Leiden, University of Professional Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #460 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #4852 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Aeres University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (320 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #440 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #41 
 • #11091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Fontys University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #489 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #5235 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

ArtEZ Institute for the Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #516 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #7116 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

The Hague University
The Hague University of Applied Sciences

 • #36 
 • #535 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #22 
 • #3822 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

INHolland University of Applied Sciences

Card image

 • #37 
 • #540 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #23 
 • #4076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #35 
 • #7222 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#40

Wittenborg University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #7702 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Codarts University of the Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #8940 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

TIAS School for Business and Society

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #9128 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Islamic University of Rotterdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)

#44

Iselinge University of Professional Teacher Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

#48

Royal Academy of Art The Hague
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten


#49

Royal Conservatoire, The Hague
Koninklijk Conservatorium Den Haag


#50

University of Humanistic Studies
Universiteit voor Humanistiek


#51

Zuyd University of Applied Sciences
Zuyd Hogeschool


#52

Amsterdam University College


#53

Rotterdam University of Applied Sciences
Hogeschool Rotterdam


#54

Utrecht School of the Arts
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


#55

Tio University of Applied Sciences


#56

NHL Stenden University of Applied Sciences
NHL Stenden Hogeschool


ΟλλανδίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +31

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ολλανδία:
 • 1. Άμστερνταμ: 740,000
 • 2. Ρότερνταμ: 600,000
 • 3. Χάγη: 475,000
 • 4. Ουτρέχτη: 290,000
 • 5. Αϊντχόφεν: 210,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ολλανδία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Delft University of Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Ολλανδία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ολλανδία Erasmus University Rotterdam βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Erasmus University Rotterdam έχει περαστεί σε λίστα

Το Wageningen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wageningen University περιλαμβάνεται.

Το Wageningen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wageningen University περιλαμβάνεται.

Το University of Amsterdam έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Amsterdam περιλαμβάνεται.

Το Wageningen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Μηχανική (Επιστήμη Περιβάλλοντος). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wageningen University περιλαμβάνεται.

Το Leiden University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Leiden University περιλαμβάνεται.

Το VU University Amsterdam έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το VU University Amsterdam περιλαμβάνεται.

Το Delft University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Delft University of Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Amsterdam έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Amsterdam περιλαμβάνεται.

Το University of Amsterdam έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Amsterdam περιλαμβάνεται.

Το University of Groningen έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ολλανδία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Groningen περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής