Πανεπιστήμια σε Ιρλανδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ιρλανδία
26 από 34
 • Πανεπιστήμια σε Ιρλανδία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
44
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιρλανδία
 • (39 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
38
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιρλανδία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ιρλανδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιρλανδία

---
#16 
University College Dublin
---
#25 
Trinity College Dublin
---
#25 
Trinity College Dublin
---
#45 
Trinity College Dublin
---
#51 
University College Dublin
---
#71 
Trinity College Dublin
---
#76 
University of Limerick
---
#99 
Trinity College Dublin
Βιοτεχνολογία
#101 
University College Cork
---
#101 
Trinity College Dublin

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιρλανδία2022

#1

Trinity College Dublin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (785 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #146 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #98 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #1 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]


#2

University College Dublin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (502 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #181 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #2 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]


#3

National University of Ireland - Galway

Card image

 • #5 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #270 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #5 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]


#4

University of Limerick

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (217 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #4 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]


#5

Dublin City University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (473 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #471 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #6 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]


#6

National University of Ireland, Maynooth
Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #7 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]


#7

Royal College of Surgeons in Ireland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #7 
 • #1045 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#8

Technological University Dublin

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #13 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]


#9

Cork Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #8 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #8 
 • #2338 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#10

Waterford Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #9 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #9 
 • #2579 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#11

Limerick Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #9 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #4963 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#12

Institute of Technology Sligo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #14 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #483 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #2992 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#13

University College Cork
Coláiste na hOllscoile Corcaigh

 • #4 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #303 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #3 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]


#14

Dundalk Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #11 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #2861 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#15

Galway-Mayo Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #12 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #3186 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#16

Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #15 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #9124 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#17

Letterkenny Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #16 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #5341 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#18

Dublin Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (296 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #814 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #4 
 • #510 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #632 
RUR Research Performance Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]

#19

Dublin Institute For Advanced Studies

 • #12 
 • #2646 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#20

National College of Ireland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #3821 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#21

National University of Ireland, System

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #4104 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#22

Institute of Technology Carlow

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (292 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #17 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 14 Νοεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #4901 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#23

Athlone Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #6048 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#24

National College of Art and Design
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha

 • #23 
 • #9314 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]


#25

Institute of Technology, Tralee

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #10054 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#26

Royal Irish Academy of Music

Card image

 • #25 
 • #10990 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#27

Institute of Technology Tallaght

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image


#28

Institute of Technology Blanchardstown

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)

#29

Marino Institute of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image


#30

Michael Smurfit Graduate Business School, University College Dublin


#31

Saint Patrick's College, Maynooth

Card image
#34

Shannon College of Hotel Management

Card image


ΙρλανδίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +353

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  78%
 • Αγγλικανισμός  3%
 • Ισλάμ  1%
 • Νεο-παγανισμός (Wicca, Druidry ...)  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  10%
 • Άλλες θρησκείες: Ινδουϊσμός, Βουδισμός  7%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιρλανδία:
 • 1. Δουβλίνο: 1,000,000
 • 2. Κορκ: 200,000
 • 3. Νταν Λαογκχέιρ (Dún Laoghaire): 185,000
 • 4. Λίμερικ: 90,000
 • 5. Γκάλγουεϊ: 71,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ιρλανδία:

Dublin Airport (DUB): 25.049.335 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 10χλμ. από Δουβλίνο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιρλανδία

google static map google map control google map control

Trinity College Dublin βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιρλανδία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 123 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιρλανδία Trinity College Dublin βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 44 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Trinity College Dublin έχει περαστεί σε λίστα

Το University College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το University College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το University of Limerick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Limerick περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το University College Cork έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Μηχανική (Βιοτεχνολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Cork περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Dublin City University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Dublin City University περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το University College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Dublin περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

The Times/CAO, HEA

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής