Πανεπιστήμια σε Ιρλανδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ιρλανδία
24 από 35
 • Πανεπιστήμια σε Ιρλανδία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιρλανδία
 • (17 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
21
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιρλανδία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ιρλανδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιρλανδία

---
#13 
University College Dublin
---
#23 
University College Dublin
---
#25 
Trinity College Dublin
---
#29 
Trinity College Dublin
---
#45 
University College Dublin
---
#77 
Trinity College Dublin
---
#131 
Trinity College Dublin

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιρλανδία2021

#1

Trinity College Dublin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (785 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #155 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #1 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #101 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#2

University College Dublin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #3 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #2 
 • #177 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#3

University College Cork

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #2 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #286 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#4

National University of Ireland - Galway

Card image

 • #5 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #4 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #238 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#5

University of Limerick

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #6 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#6

Dublin City University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (324 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #5 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #439 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#7

National University of Ireland, Maynooth

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #14 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#8

Royal College of Surgeons in Ireland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #420 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #959 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#9

Cork Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #10 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1693 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#10

Waterford Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #8 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #476 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2531 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#11

Athlone Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #7 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #5158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Institute of Technology Sligo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (190 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #10 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #2218 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #2824 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Institute of Technology, Tralee

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #9 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #9785 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Dundalk Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #12 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #10 
 • #1727 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #13 
 • #3650 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Limerick Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #12 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #17 
 • #4887 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Dublin Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #442 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #694 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #5 
 • #632 
RUR Research Performance Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]

#17

Galway-Mayo Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #16 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #3790 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #12 
 • #3207 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Dublin Institute For Advanced Studies

 • #6 
 • #981 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #19 
 • #5692 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Letterkenny Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #17 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #5767 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #18 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #22 
 • #9796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

National College of Ireland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #3771 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

National University of Ireland, System

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #3879 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Institute of Technology Carlow

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (245 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #19 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #4686 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Royal Irish Academy of Music

Card image

 • #23 
 • #11537 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Institute of Technology Tallaght

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
Card image


#26

Institute of Technology Blanchardstown

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)

#27

Marino Institute of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image#29

Michael Smurfit Graduate Business School


#30

Saint Patrick's College, Maynooth

Card image
#33

Shannon College of Hotel Management

Card image


#34

National College of Art and Design


#35

Technological University Dublin


ΙρλανδίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +353

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  78%
 • Αγγλικανισμός  3%
 • Ισλάμ  1%
 • Νεο-παγανισμός (Wicca, Druidry .)  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  10%
 • Άλλες θρησκείες: Ινδουϊσμός, Βουδισμός  7%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιρλανδία:
 • 1. Δουβλίνο: 1,000,000
 • 2. Κορκ: 200,000
 • 3. Νταν Λαογκχέιρ (Dún Laoghaire): 185,000
 • 4. Λίμερικ: 90,000
 • 5. Γκάλγουεϊ: 71,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ιρλανδία:

Dublin Airport (DUB): 25.049.335 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 10χλμ. από Δουβλίνο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιρλανδία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Trinity College Dublin βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιρλανδία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιρλανδία Trinity College Dublin βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 33 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Trinity College Dublin έχει περαστεί σε λίστα

Το University College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Dublin περιλαμβάνεται.

Το University College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το University College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Το Trinity College Dublin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιρλανδία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Trinity College Dublin περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

The Times/CAO, HEA

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής