Πανεπιστήμια σε Ουγγαρία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ουγγαρία
21 από 35
 • Πανεπιστήμια σε Ουγγαρία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
18
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ουγγαρία
 • (12 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
5
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ουγγαρία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ουγγαρία

Πολιτική
#25 
Közép-Európai Egyetem
---
#151 
Eötvös Loránd University
---
#151 
Budapest University of Technology and Economics
---
#151 
Eötvös Loránd University
---
#201 
Szent István University
---
#201 
University of Debrecen

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ουγγαρία2021

#1

Eötvös Loránd University
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #433 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Szeged
Szegedi Tudományegyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (130 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #395 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Debrecen
Debreceni Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (224 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #406 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Pécs
Pécsi Tudományegyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Semmelweis University
Semmelweis Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #672 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#6

Budapest University of Technology and Economics
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #437 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Szent István University
Szent István Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Corvinus University of Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Miskolc
Miskolci Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (156 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#10

Közép-Európai Egyetem
Central European University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (239 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #2205 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#11

University of Pannonia
Pannon Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2464 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #8 
 • #1929 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#12

Pázmány Péter Catholic University
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Card image

 • #7 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #2169 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #11 
 • #201 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#13

Eszterházy Károly University of Applied Sciences
Eszterházy Károly Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2590 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #13 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#14

Óbuda University
Óbudai Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #3773 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #2509 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#15

Széchenyi István University
Széchényi István Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #173 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #2870 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

University of Kaposvár
Kaposvári Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #3850 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#17

Moholy-Nagy University of Art and Design
Moholy-Nagy Muvészeti Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #8759 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Hungarian University of Fine Arts
Magyar Képzomuvészeti Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #10178 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

International Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #10748 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Budapest Metropolitan University of Applied Sciences
Budapesti Metropolitan Foiskola

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (163 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #11028 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Andrássy Gyula German Language University of Budapest
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvu Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #11808 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Liszt Ferenc Academy of Music
Liszt Ferenc Zenemuvészeti Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (453 αξιολογήσεις)
Card image


#23

Károl Gáspár University of the Reformed Church
Károli Gáspár Református Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)

#24

King Sigismund College
Zsigmond Király Foiskola

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)

#25

University of Dunaújváros
Dunaújvárosi Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image


#26

Eötvös József College
Eötvös József Foiskola

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#27

Budapest Business School
Budapesti Gazdasági Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image


#28

University of West Hungary
Nyugat-Magyarországi Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

#29

Debrecen University of Reformed Theology
Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#30

Kodolanyi Janos University College
Kodolányi János Foiskola


#31

University of Pallas Athena
Pallasz Athéné Egyetem


#32

Hungarian Dance Academy
Magyar Táncmuvészeti Foiskola


#33

Adventist Theological College
Adventista Teológiai Fõiskola


#34

Esztergom Theological College
Esztergomi Hittudományi Fõiskola


#35

University of Veterinary Medicine Budapest
Állatorvostudományi Egyetem


ΟυγγαρίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +36

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ουγγαρία:
 • 1. Βουδαπέστη: 1,700,000
 • 2. Ντέμπρετσεν: 200,000
 • 3. Μίσκολτς: 175,000
 • 4. Σέγκεντ: 165,000
 • 5. Πετς: 155,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ουγγαρία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Eötvös Loránd University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ουγγαρία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ουγγαρία Eötvös Loránd University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Eötvös Loránd University έχει περαστεί σε λίστα

Το Közép-Európai Egyetem έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουγγαρία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Közép-Európai Egyetem περιλαμβάνεται.

Το Eötvös Loránd University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουγγαρία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Eötvös Loránd University περιλαμβάνεται.

Το Budapest University of Technology and Economics έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουγγαρία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Budapest University of Technology and Economics περιλαμβάνεται.

Το Eötvös Loránd University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουγγαρία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Eötvös Loránd University περιλαμβάνεται.

Το Szent István University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουγγαρία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Szent István University περιλαμβάνεται.

Το University of Debrecen έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουγγαρία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Debrecen περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής