Πανεπιστήμια σε Ελλάδα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ελλάδα
29 από 44
 • Πανεπιστήμια σε Ελλάδα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
36
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ελλάδα
 • (31 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
12
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ελλάδα
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ελλάδα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ελλάδα

--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#4 
National Technical University of Athens
--- QS World University Rankings By Subject
#26 
Aristotle University of Thessaloniki
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
National and Kapodistrian University of Athens
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#101 
National and Kapodistrian University of Athens
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
Aristotle University of Thessaloniki
--- QS World University Rankings By Subject
#151 
National Technical University of Athens
--- NTU by Subject
#167 
Aristotle University of Thessaloniki
Μαθηματικά QS World University Rankings By Subject
#201 
National Technical University of Athens
--- THE World University Rankings by Subject
#201 
University of Crete
--- THE World University Rankings by Subject
#301 
National and Kapodistrian University of Athens

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ελλάδα2023

#1

National Technical University of Athens
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #422 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #441 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

Aristotle University of Thessaloniki
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (487 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #363 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

University of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #605 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4

National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #250 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5

University of Patras
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (348 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #860 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6

University of Ioannina
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (258 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #693 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#7

University of Thessaly
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • #4 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #964 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #459 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#8

University of the Aegean
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #1022 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#9

Democritus University of Thrace
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #1455 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#10

Agricultural University of Athens
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (218 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1158 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #1652 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#11

Harokopio University
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #11 
 • #1674 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#12

Technical University of Crete
Πολυτεχνείο Κρήτης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (313 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #1854 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#13

University of Athens

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #246 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #1 
 • #186 
NTU Performance Ranking of Scientific Papers
[Δημοσίευση 02 Αυγούστου, 2022]
 • #1 
 • #78 
NTU Europe
[Δημοσίευση 20 Οκτωβρίου, 2021]


#14

Hellenic Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #20 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #13 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#15

University of West Attica
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 • #15 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #14 
 • #1933 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]


#16

University of Piraeus
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (268 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #15 
 • #2166 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #12 
 • #1520 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#17

University of Macedonia
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #17 
 • #2525 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #16 
 • #1914 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18

University of Peloponnese
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #18 
 • #2684 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #18 
 • #2161 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#19

University of Western Macedonia
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #19 
 • #2759 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#20

Ionian University
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #19 
 • #2371 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#21

Academy of Athens
Ακαδημία Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (218 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #1551 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#22

Panteion University
Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • #21 
 • #2856 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#23

The American College of Greece
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Card image

 • #22 
 • #2912 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#24

Hellenic Mediterranean University
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (228 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #3114 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#25

Athens Information Technology
Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #6247 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#26

American College of Thessaloniki
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (487 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #7126 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#27

Hellenic Naval Academy
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Card image

 • #26 
 • #9194 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#28

Athens School of Fine Arts
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #10330 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#29

International Hellenic University
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]
 • #6 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]


#30

Technological Education Institute of Western Macedonia
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image


#31

Technological Education Institute of Piraeus
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)

#32

Hellenic American University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (312 αξιολογήσεις)

#33

Technological Education Institute of Athens
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (252 αξιολογήσεις)

#34

Technological Education Institute of Epiros
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#35

Technological Education Institute of Kalamata
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)

#36

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)

#37

Technological Education Institute of Kavala
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)

#38

Technological Education Institute of Central Macedonia
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)

#39

Technological Education Institute of Larissa
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image


#40

Technological Educational Institute of Western Greece
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#41

Technological Education Institute of Chalkida
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)

#42

Technological Education Institute of Lamia
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)

#43

Technological Education Institute of Ionian Islands
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων


#44

University of Central Greece
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας


ΕλλάδαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +30

 • Θρησκεία:
 • Ορθοδοξία  90%
 • Ισλάμ  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  4%
 • Άλλες θρησκείες: Καθολικισμός, Ευαγγελισμός, Ιουδαϊσμός  5%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ελλάδα:
 • 1. Αθήνα: 665,000
 • 2. Θεσσαλονίκη: 355,000
 • 3. Patrai: 170,000
 • 4. Πειραιάς: 160,000
 • 5. Λάρισα: 145,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ελλάδα:

Athens Eleftherios Venizelos International Airport (ATH): 21.736.466 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 20χλμ. από Αθήνα κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ελλάδα

google static map google map control google map control

National Technical University of Athens βρίσκεται στη θέση #1 σε Ελλάδα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ελλάδα University of Crete βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 34 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Crete έχει περαστεί σε λίστα

Το National Technical University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University of Athens περιλαμβάνεται.

Το Aristotle University of Thessaloniki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aristotle University of Thessaloniki περιλαμβάνεται.

Το National and Kapodistrian University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National and Kapodistrian University of Athens περιλαμβάνεται.

Το National and Kapodistrian University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National and Kapodistrian University of Athens περιλαμβάνεται.

Το Aristotle University of Thessaloniki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aristotle University of Thessaloniki περιλαμβάνεται.

Το National Technical University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University of Athens περιλαμβάνεται.

Το Aristotle University of Thessaloniki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aristotle University of Thessaloniki περιλαμβάνεται.

Το National Technical University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University of Athens περιλαμβάνεται.

Το University of Crete έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Crete περιλαμβάνεται.

Το National and Kapodistrian University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National and Kapodistrian University of Athens περιλαμβάνεται.

Το Aristotle University of Thessaloniki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aristotle University of Thessaloniki περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής