Πανεπιστήμια σε Ελλάδα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ελλάδα
28 από 45
 • Πανεπιστήμια σε Ελλάδα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
19
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ελλάδα
 • (14 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ελλάδα
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ελλάδα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ελλάδα

---
#4 
National Technical University of Athens
---
#14 
Aristotle University of Thessaloniki
Δημόσια Υγεία
#51 
University of Crete
---
#101 
National and Kapodistrian University of Athens
---
#101 
Aristotle University of Thessaloniki
---
#143 
National Technical University of Athens
---
#167 
Aristotle University of Thessaloniki
Μαθηματικά
#201 
National Technical University of Athens
---
#201 
University of Crete
---
#251 
National and Kapodistrian University of Athens

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ελλάδα2022

#1

Aristotle University of Thessaloniki
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (487 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #322 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National Technical University of Athens
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #421 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #411 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #260 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#5

University of Patras
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (348 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Ioannina
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (258 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #442 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #643 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#7

Harokopio University
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #3302 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#8

University of Thessaly
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #977 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#9

University of the Aegean
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #954 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#10

Technical University of Crete
Πολυτεχνείο Κρήτης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (313 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2665 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#11

Democritus University of Thrace
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1958 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#12

Hellenic Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #4114 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#13

Agricultural University of Athens
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (218 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2200 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #1662 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#14

International Hellenic University
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 • #16 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #2862 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#15

University of Athens

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #242 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #220 
NTU Performance Ranking of Scientific Papers
[Δημοσίευση 20 Οκτωβρίου, 2021]
 • #1 
 • #78 
NTU Europe
[Δημοσίευση 20 Οκτωβρίου, 2021]


#16

Hellenic Mediterranean University
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (228 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #4124 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #6561 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

University of Western Macedonia
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #2359 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

University of Peloponnese
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

University of Piraeus
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (268 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1405 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#20

University of Macedonia
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1579 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Ionian University
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #2155 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

University of West Attica
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 • #13 
 • #3471 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #2203 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #5 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#23

Panteion University
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Card image

 • #21 
 • #2433 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

The American College of Greece
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Card image

 • #22 
 • #2816 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Technological Education Institute of Central Macedonia
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #5757 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Hellenic Naval Academy
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Card image

 • #25 
 • #8090 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

The American College of Thessaloniki
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Card image

 • #26 
 • #8717 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Athens School of Fine Arts
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #9488 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Academy of Athens
Ακαδημία Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (218 αξιολογήσεις)

#30

Technological Education Institute of Western Macedonia
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image


#31

Technological Education Institute of Piraeus
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image


#32

Athens Information Technology
Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image


#33

Hellenic American University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (312 αξιολογήσεις)

#34

Technological Education Institute of Athens
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (252 αξιολογήσεις)

#35

Technological Education Institute of Epiros
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#36

Technological Education Institute of Kalamata
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)

#37

American College of Thessaloniki

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (487 αξιολογήσεις)

#38

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)

#39

Technological Education Institute of Kavala
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)

#40

Technological Education Institute of Larissa
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image


#41

Technological Educational Institute of Western Greece
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#42

Technological Education Institute of Chalkida
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)

#43

Technological Education Institute of Lamia
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)

#44

Technological Education Institute of Ionian Islands
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων


#45

University of Central Greece
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας


ΕλλάδαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +30

 • Θρησκεία:
 • Ορθοδοξία  90%
 • Ισλάμ  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  4%
 • Άλλες θρησκείες: Καθολικισμός, Ευαγγελισμός, Ιουδαϊσμός  5%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ελλάδα:
 • 1. Αθήνα: 665,000
 • 2. Θεσσαλονίκη: 355,000
 • 3. Patrai: 170,000
 • 4. Πειραιάς: 160,000
 • 5. Λάρισα: 145,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ελλάδα:

Athens Eleftherios Venizelos International Airport (ATH): 21.736.466 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 21χλμ. από Αθήνα κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ελλάδα

google static map google map control google map control

Aristotle University of Thessaloniki βρίσκεται στη θέση #1 σε Ελλάδα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ελλάδα Aristotle University of Thessaloniki βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Aristotle University of Thessaloniki έχει περαστεί σε λίστα

Το National Technical University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University of Athens περιλαμβάνεται.

Το Aristotle University of Thessaloniki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aristotle University of Thessaloniki περιλαμβάνεται.

Το University of Crete έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Crete περιλαμβάνεται.

Το National and Kapodistrian University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National and Kapodistrian University of Athens περιλαμβάνεται.

Το Aristotle University of Thessaloniki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aristotle University of Thessaloniki περιλαμβάνεται.

Το National Technical University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University of Athens περιλαμβάνεται.

Το Aristotle University of Thessaloniki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aristotle University of Thessaloniki περιλαμβάνεται.

Το National Technical University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University of Athens περιλαμβάνεται.

Το University of Crete έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Crete περιλαμβάνεται.

Το National and Kapodistrian University of Athens έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National and Kapodistrian University of Athens περιλαμβάνεται.

Το Aristotle University of Thessaloniki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελλάδα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aristotle University of Thessaloniki περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής