Πανεπιστήμια σε Δομινικανή Δημοκρατία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Δομινικανή Δημοκρατία
19 από 39
 • Πανεπιστήμια σε Δομινικανή Δημοκρατία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Δομινικανή Δημοκρατία
 • (23 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Δομινικανή Δημοκρατία
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Δομινικανή Δημοκρατία2023

#1
Dominican Republic

Santo Domingo Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (849 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #161 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #1 
 • #50 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#2
Dominican Republic

Pontifical Catholic University Madre y Maestra
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #2 
 • #51 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#3
Dominican Republic

Ibero-American University
Universidad Iberoamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (602 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #7 
 • #6192 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #1 
 • #1593 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#4
Dominican Republic

Autonomous University of Santo Domingo
Universidad Autónoma de Santo Domingo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #7 
 • #420 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #87 
UniRank 4icu: Top 200 Spanish-Speaking Universities in the World
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]

#5
Dominican Republic

APEC University
Universidad APEC

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (471 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #4 
 • #179 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #9744 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#6
Dominican Republic

University of Caribe
Universidad del Caribe

Card image

 • #10 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #3 
 • #120 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#7
Dominican Republic

Central University of the East
Universidad Central del Este

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #5 
 • #394 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#8
Dominican Republic

Cibao Technological University
Universidad Católica Tecnológica del Cibao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (143 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #6 
 • #416 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#9
Dominican Republic

National Evangelical University
Universidad Nacional Evangélica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #433 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#10
Dominican Republic

Nordestana Catholic University
Universidad Católica Nordestana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #434 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#11
Dominican Republic

Dominican University O&M
Universidad Dominicana O&M

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (703 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #455 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#12
Dominican Republic

Catholic University of Santo Domingo
Universidad Católica de Santo Domingo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (316 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]

#13
Dominican Republic

Pedro Henríquez Ureña National University
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #11 
 • #531 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #5206 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#14
Dominican Republic

Salomé Ureña Higher Institute of Teacher Education
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #4442 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15
Dominican Republic

National Judicial College
Escuela Nacional de la Judicatura

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #8982 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#16
Dominican Republic

Eugenio María de Hostos University
Universidad Eugenio María de Hostos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #10947 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#17
Dominican Republic

Technological Institute of the Americas
Instituto Tecnológico de Las Américas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #11543 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18
Dominican Republic

University Federico Henriquez y Carvajal
Universidad Federico Henríquez y Carvajal

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #13 
 • #676 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #9975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#19
Dominican Republic

Santiago University of Technology
Universidad Tecnológica de Santiago

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (511 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #593 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #187 
UniRank 4icu: Top 200 Spanish-Speaking Universities in the World
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]
 • #9 
 • #9586 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#20
Dominican Republic

Barna Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)

#21
Dominican Republic

Fernando Arturo de Meriño Agroforestry University
Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image


#22
Dominican Republic

Polytechnic Institute of Loyola
Instituto Politécnico Loyola

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (462 αξιολογήσεις)
Card image


#23
Dominican Republic

Catholic University of Technology of Barahona
Universidad Católica Tecnológica de Barahona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)

#24
Dominican Republic

Cibao Oriental University of Technology
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)

#25
Dominican Republic

Dominican Adventist University
Universidad Adventista Dominicana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (298 αξιολογήσεις)
Card image


#26
Dominican Republic

Felix Adam Experimental University
Universidad Experimental Felix Adam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image


#27
Dominican Republic

Specialized Institute of Higher Studies in Business Law
Instituto Especializado de Estudios Superires de Derecho Empresarial

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)

#28
Dominican Republic

Specialized Research and Training Institute in Law
Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)

#29
Dominican Republic

Global Institute of Higher Studies in Social Sciences
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)

#30
Dominican Republic

Technological University of South
Universidad Tecnológica del Sur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)

#31
Dominican Republic

Catholic University of the East
Universidad Católica del Este

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)

#32
Dominican Republic

Dominican American University
Universidad Domínico-Americana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)

#33
Dominican Republic

Institute of Higher Education in Diplomatic and Consular Training
Instituto de Educación Superior en Formación Diplomatica y Consular

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)

#34
Dominican Republic

Dominican Dental University
Universidad Odontológica Dominicana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)

#35
Dominican Republic

Dominican University of Industrial Psychology
Universidad Psicología Industrial Dominicana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)

#36
Dominican Republic

Higher Institute of Universal Technology
Instituto Superior de Tecnología Universal

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#37
Dominican Republic

Mercy Jácquez Superior Technical Institute
Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#38
Dominican Republic

Interamerican University
Universidad Interamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#39
Dominican Republic

National University of Technology
Universidad Nacional Tecnológica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image


Δομινικανή ΔημοκρατίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +1

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Δομινικανή Δημοκρατία:
 • 1. Άγιος Δομίνικος: 2,200,000
 • 2. Σαντιάγο ντε λος Καμπαγέρος: 1,200,000
 • 3. Santiago Domingo Oeste: 700,000
 • 4. Santo Domingo Este: 700,000
 • 5. Σαν Πέδρο ντε Μακορίς: 220,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Δομινικανή Δημοκρατία

google static map google map control google map control

Santo Domingo Institute of Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Δομινικανή Δημοκρατία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Δομινικανή Δημοκρατία Santiago University of Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 21 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Santiago University of Technology έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής