Πανεπιστήμια σε Δομινικανή Δημοκρατία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Δομινικανή Δημοκρατία
19 από 39
 • Πανεπιστήμια σε Δομινικανή Δημοκρατία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
6
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Δομινικανή Δημοκρατία
 • (6 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Δομινικανή Δημοκρατία
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Δομινικανή Δημοκρατία2022

#1

Ibero-American University
Universidad Iberoamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (602 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #2596 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #120 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #6 
 • #5778 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

Autonomous University of Santo Domingo
Universidad Autónoma de Santo Domingo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #3406 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #8 
 • #420 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#3

Santo Domingo Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (849 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #1 
 • #50 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #5335 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Pontifical Catholic University Madre y Maestra
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #2 
 • #51 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #4433 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

APEC University
Universidad APEC

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (471 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #5 
 • #179 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#6

Pedro Henríquez Ureña National University
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #4 
 • #5204 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Central University of the East
Universidad Central del Este

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #6 
 • #394 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #11681 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Cibao Technological University
Universidad Católica Tecnológica del Cibao

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (143 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #7 
 • #416 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#9

Catholic University of Santo Domingo
Universidad Católica de Santo Domingo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (316 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #12 
 • #11874 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Salomé Ureña Higher Institute of Teacher Education
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #4149 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #4881 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

National Evangelical University
Universidad Nacional Evangélica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #433 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#12

Nordestana Catholic University
Universidad Católica Nordestana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #434 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#13

Dominican University O&M
Universidad Dominicana O&M

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (703 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #455 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#14

Eugenio María de Hostos University
Universidad Eugenio María de Hostos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #4241 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#15

University Federico Henriquez y Carvajal
Universidad Federico Henríquez y Carvajal

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #401 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#16

National Judicial College
Escuela Nacional de la Judicatura

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #8165 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Santiago University of Technology
Universidad Tecnológica de Santiago

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (511 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #8539 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #1 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#18

Technological Institute of the Americas
Instituto Tecnológico de Las Américas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #8845 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

University of Caribe
Universidad del Caribe

Card image

 • #10 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #11 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #4 
 • #168 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#20

Barna Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)

#21

Fernando Arturo de Meriño Agroforestry University
Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image


#22

Polytechnic Institute of Loyola
Instituto Politécnico Loyola

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (462 αξιολογήσεις)
Card image


#23

Catholic University of Technology of Barahona
Universidad Católica Tecnológica de Barahona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)

#24

Cibao Oriental University of Technology
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)

#25

Dominican Adventist University
Universidad Adventista Dominicana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (298 αξιολογήσεις)
Card image


#26

Felix Adam Experimental University
Universidad Experimental Felix Adam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image


#27

Specialized Institute of Higher Studies in Business Law
Instituto Especializado de Estudios Superires de Derecho Empresarial

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)

#28

Specialized Research and Training Institute in Law
Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)

#29

Technological University of South
Universidad Tecnológica del Sur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)

#30

Global Institute of Higher Studies in Social Sciences
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image


#31

Catholic University of the East
Universidad Católica del Este

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)

#32

Dominican American University
Universidad Domínico-Americana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)

#33

Institute of Higher Education in Diplomatic and Consular Training
Instituto de Educación Superior en Formación Diplomatica y Consular

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)

#34

Dominican Dental University
Universidad Odontológica Dominicana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)

#35

Dominican University of Industrial Psychology
Universidad Psicología Industrial Dominicana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image


#36

Mercy Jácquez Superior Technical Institute
Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#37

Interamerican University
Universidad Interamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#38

Higher Institute of Universal Technology
Instituto Superior de Tecnología Universal

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image


#39

National University of Technology
Universidad Nacional Tecnológica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image


Δομινικανή ΔημοκρατίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +1

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Δομινικανή Δημοκρατία:
 • 1. Άγιος Δομίνικος: 2,200,000
 • 2. Σαντιάγο ντε λος Καμπαγέρος: 1,200,000
 • 3. Santiago Domingo Oeste: 700,000
 • 4. Santo Domingo Este: 700,000
 • 5. Σαν Πέδρο ντε Μακορίς: 220,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Δομινικανή Δημοκρατία

google static map google map control google map control

Ibero-American University βρίσκεται στη θέση #1 σε Δομινικανή Δημοκρατία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Δομινικανή Δημοκρατία Autonomous University of Santo Domingo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 5 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Autonomous University of Santo Domingo έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής