Πανεπιστήμια σε Αλγερία
- Κατάταξη & Κριτικές -

48 από 66
 • Πανεπιστήμια σε Αλγερία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
12
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αλγερία
 • (9 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
4
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αλγερία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αλγερία

---
#32 
University of Sidi-Bel-Abbès
---
#101 
University of Sidi-Bel-Abbès

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αλγερία2021

#1

University of Sétif 1
جامعة فرحات عباس سطيف 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #2569 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#2

University of Oran 1
جامعة وهران 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #610 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #19 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2020]

#3

University of Béjaïa
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (164 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #2683 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#4

University of Constantine 1
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #3665 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#5

University of Biskra
جامعة محمد خيضر بسكرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (148 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#6

University of Tlemcen
جامعة أبي بكر بلقايد–تلمسان

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #301 
Young University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#7

University of Boumerdés
جامعة أمحمد بوقرة–بومرداس

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #401 
Young University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#8

University of Blida 1
جامعة سعد دحلب البليدة

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #64 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2020]

#9

University of Sciences and Technology Houari Boumediene
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (392 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #1749 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#10

University of Sidi-Bel-Abbès
جامعة جيلالي اليابس

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #1880 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #1441 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#11

Badji Mokhtar University of Annaba
Université Badji Mokhtar - Annaba

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #4 
 • #1849 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#12

University of Mascara
جامعة معسكر

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #3349 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #3927 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

University of Science and Technology of Oran
جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #2462 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]


#14

Univerisity of Tizi-Ouzou
جامعة مولود معمري تيزي وزو

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (130 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #639 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #2577 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #57 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#15

University of M'sila
جامعة المسيلة

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #2638 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #24 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#16

8 May 1945 University of Guelma
جامعة 8 ماي 45

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #644 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2640 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #83 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#17

University of Tiaret
جامعة اٍبن خلدون–تيارت

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #2748 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #172 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#18

University of Jijel
جامعة جيجل

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #120 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #10 
 • #3621 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

El-Oued University
جامعة حمه لخضر - الوادي

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (311 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #147 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #27 
 • #5666 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

University of Mostaganem
جامعة عبد الحميد بن باديس–مستغانم

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #2963 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #8 
 • #58 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#21

University of Souk Ahras
جــــامـعــة محــمــد الشــريف مسـاعــــدية - ســـوق أهــراس

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #597 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #197 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#22

University of Laghouat
جامعة عمار ثليجي

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2964 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #3653 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

20 August 1955 University of Skikda
جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #133 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#24

National Polytechnic School
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #3648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Bechar University
جامعة طاهري محمد بشــار

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #4865 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

University of Oum El Bouaghi
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #137 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #17 
 • #4300 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

University of Batna 1
جامعة باتنة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #88 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#28

University of Ouargla
جامعة قاصدي مرباح - ورقلة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #639 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #72 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #7 
 • #3167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

University of Bordj Bou Arréridj
جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج

 • #26 
 • #638 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #4619 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

University of Medea
جامعة الدكتور يحيا فارس المدية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #648 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #180 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #25 
 • #5393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

University of Saida
جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة

 • #31 
 • #655 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #107 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #20 
 • #4519 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

University of Djelfa
جامعة زيان عاشور- الجلفة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #659 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #151 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #28 
 • #5743 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

University of Oran
Université d'Oran

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #2974 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#34

University of Chlef
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #2808 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #80 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#35

University of Annaba
جامعة عنابة

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #13 
 • #82 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #6 
 • #2928 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

University of Constantine 2
جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #173 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #26 
 • #5598 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

University of Tébessa
جامعة العربي التبسي تبسة

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #199 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #9 
 • #3571 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

University of Khenchela
جامعة عباس لغرور خنشلة

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #5250 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

University of Batna 2
جامعة باتنة 2

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #145 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #34 
 • #11091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

National Veterinary School of Algiers
المدرسة الوطنية العليا للبيطرة

Card image

 • #29 
 • #6040 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

University of Sétif 2
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #141 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#42

University of Algiers 1
جامعة الجزائر 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #6441 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

University of El-Tarf
جامعة الشاذلي بن جديد الطارف

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #6877 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

University of Khemis Miliana
جامـعة جيلالي بونعامة– خميس مليانة

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #7121 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

University of Adrar
Université d'Adrar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #174 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#46

Architecture and Urban Design Polytechnic National School
المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #9648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

University of Bouira
جامعة البويرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #191 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#48

National School of Hydraulic Engineering, Blida
المدرسة الوطنية العليا للري

 • #35 
 • #11571 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Higher National Agronomic School
الوطنية مدرسة الزراعية العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)

#50

National School in Computer Science
المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)

#51

Emir Abdelkader University of Islamic Sciences
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (294 αξιολογήσεις)

#52

National School of Management
المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)

#53

Algiers School of Business Studies
مدرسة الدراسات العليا التجارية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image


#54

University of Oran 2
جامعة وهران 2 محمد بن أحمد المدعو الرائد سي

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)

#55

National School of Journalism and Information Sciences
المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)

#56

National School of Political Sciences
المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image


#57

University of Constantine 3
جامعة قسنطينة 3

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)

#58

National School of Public Works
المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image


#59

University of Algiers 2
جامعة الجزائر 2

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)

#60

National School of Marine Science and Coastal Planning
المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)

#61

Blida 2 University
جامعة البليدة 2 لونيسي علي

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)

#62

National School of Public Administration
المدرسة الوطنية للادارة

Card image


#63

National School of Technology
المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

Card image


#64

National School of Statistics and Applied Economics
المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي


#65

Graduate School of Business
المدرسة العليا للتجارة–الجزائر

Card image


#66

School of Magistracy
المدرسة العليا للقضاء–الجزائر


ΑλγερίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αλγερία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Sétif 1 βρίσκεται στη θέση #1 σε Αλγερία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αλγερία University of Sciences and Technology Houari Boumediene βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 12 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Sciences and Technology Houari Boumediene έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Sidi-Bel-Abbès έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αλγερία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Sidi-Bel-Abbès περιλαμβάνεται.

Το University of Sidi-Bel-Abbès έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αλγερία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Sidi-Bel-Abbès περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Arab Region University Rankings 2021:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής