Πανεπιστήμια σε Σιάν, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

27 από 58
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • (23 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
14
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σιάν

---
#1 
Xi'an Jiaotong University
---
#44 
Xi'an Jiaotong University
---
#151 
Xi'an Jiaotong University
---
#301 
Xi'an Jiaotong University
Γεωργία
#371 
Xi'an Jiaotong University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σιάν, Κίνα2021

#1

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #303 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #63 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #303 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #63 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #27 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #167 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #27 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #167 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Xidian University
西安电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #774 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#6

Xidian University
西安电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #774 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#7

Northwest University
西北大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #112 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #71 
 • #783 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#8

Northwest University
西北大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #112 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #71 
 • #783 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#9

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #118 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #119 
 • #1238 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #41 
 • #214 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#10

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #118 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #119 
 • #1238 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #41 
 • #214 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#11

Chang'an University
长安大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #134 
 • #455 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #109 
 • #1170 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #188 
 • #1055 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#12

Chang'an University
长安大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #134 
 • #455 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #109 
 • #1170 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #188 
 • #1055 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#13

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #329 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #137 
 • #735 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #206 
 • #1747 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#14

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #329 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #137 
 • #735 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #206 
 • #1747 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#15

Xi'an University of Technology
西安理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #186 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #140 
 • #1381 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #97 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#16

Xi'an University of Technology
西安理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #186 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #140 
 • #1381 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #97 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#17

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #412 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #297 
 • #1863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #255 
 • #1787 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#18

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #412 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #297 
 • #1863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #255 
 • #1787 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#19

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #445 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #247 
 • #1502 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #307 
 • #2217 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#20

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #445 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #247 
 • #1502 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #307 
 • #2217 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#21

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #415 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #276 
 • #1684 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #277 
 • #1920 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#22

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #415 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #276 
 • #1684 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #277 
 • #1920 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#23

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

Card image

 • #345 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #334 
 • #2152 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #278 
 • #1924 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#24

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

Card image

 • #345 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #334 
 • #2152 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #278 
 • #1924 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#25

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #287 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #342 
 • #2279 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #263 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#26

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #287 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #342 
 • #2279 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #263 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#27

Xijing University
西京学院

 • #407 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #401 
 • #2945 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #370 
 • #2807 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#28

Xijing University
西京学院

 • #407 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #401 
 • #2945 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #370 
 • #2807 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#29

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #465 
 • #647 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #440 
 • #498 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #498 
 • #5079 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #465 
 • #647 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #440 
 • #498 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #498 
 • #5079 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Fourth Military Medical University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #91 
 • #1022 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #139 
 • #759 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #84 
 • #651 
NTU Performance Ranking of Scientific Papers
[Δημοσίευση 10 Οκτωβρίου, 2020]


#32

Fourth Military Medical University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #91 
 • #1022 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #139 
 • #759 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #84 
 • #651 
NTU Performance Ranking of Scientific Papers
[Δημοσίευση 10 Οκτωβρίου, 2020]


#33

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #408 
 • #3110 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #578 
 • #8004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #408 
 • #3110 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #578 
 • #8004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #314 
 • #336 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #529 
 • #6820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #314 
 • #336 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #529 
 • #6820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Xi'an University
西安文理学院

 • #343 
 • #372 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #448 
 • #4087 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Xi'an University
西安文理学院

 • #343 
 • #372 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #448 
 • #4087 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

 • #520 
 • #6380 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

 • #520 
 • #6380 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
 • #521 
 • #6393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
 • #521 
 • #6393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #535 
 • #6943 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #535 
 • #6943 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #541 
 • #7070 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #541 
 • #7070 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #547 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #547 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #548 
 • #7164 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #548 
 • #7164 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #569 
 • #7716 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #569 
 • #7716 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #597 
 • #8890 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #597 
 • #8890 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学


#56

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学


#57

Xi'an Medical University
西安医学院


#58

Xi'an Medical University
西安医学院


ΣιάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 6502000

: Shaanxi,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σιάν

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Xi'an Jiaotong University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σιάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σιάν Xi'an Jiaotong University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 33 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Xi'an Jiaotong University έχει περαστεί σε λίστα

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής