Πανεπιστήμια σε Σιάν, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

28 από 58
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
29
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • (22 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
16
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σιάν

---
#1 
Xi'an Jiaotong University
---
#3 
Xidian University
Μαθηματικά
#19 
Northwestern Polytechnical University
---
#23 
Xi'an Jiaotong University
Αρχιτεκτονική
#33 
Chang'an University
---
#151 
Xi'an Jiaotong University
---
#151 
Xi'an Jiaotong University
---
#301 
Northwest University
---
#401 
Shaanxi Normal University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σιάν, Κίνα2022

#1

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #63 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #63 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #167 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #167 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Xidian University
西安电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#6

Xidian University
西安电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#7

Northwest University
西北大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #112 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#8

Northwest University
西北大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #112 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#9

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #118 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #48 
 • #245 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#10

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #118 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #48 
 • #245 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#11

Chang'an University
长安大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #133 
 • #455 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #206 
 • #1082 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#12

Chang'an University
长安大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #133 
 • #455 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #206 
 • #1082 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#13

Xi'an University of Technology
西安理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #185 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #170 
 • #863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #88 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#14

Xi'an University of Technology
西安理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #185 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #170 
 • #863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #88 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#15

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #325 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #168 
 • #858 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #154 
 • #848 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#16

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #325 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #168 
 • #858 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #154 
 • #848 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#17

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #284 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #346 
 • #1966 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #257 
 • #1998 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#18

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #284 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #346 
 • #1966 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #257 
 • #1998 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#19

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #439 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #292 
 • #1595 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #242 
 • #247 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#20

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #439 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #292 
 • #1595 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #242 
 • #247 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#21

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #406 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #335 
 • #1886 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #245 
 • #250 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#22

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #406 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #335 
 • #1886 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #245 
 • #250 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#23

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #341 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #368 
 • #2202 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #215 
 • #219 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#24

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #341 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #368 
 • #2202 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #215 
 • #219 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#25

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #409 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #359 
 • #2114 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #228 
 • #232 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#26

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #409 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #359 
 • #2114 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #228 
 • #232 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#27

Xijing University
西京学院

 • #401 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #419 
 • #2746 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #477 
 • #3983 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Xijing University
西京学院

 • #401 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #419 
 • #2746 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #477 
 • #3983 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
 • #459 
 • #647 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #433 
 • #496 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #545 
 • #5079 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
 • #459 
 • #647 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #433 
 • #496 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #545 
 • #5079 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Fourth Military Medical University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #129 
 • #635 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #90 
 • #152 
NTU Asia
[Δημοσίευση 20 Οκτωβρίου, 2021]
 • #87 
 • #152 
NTU Asia
[Δημοσίευση 20 Οκτωβρίου, 2021]


#32

Fourth Military Medical University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #129 
 • #635 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #90 
 • #152 
NTU Asia
[Δημοσίευση 20 Οκτωβρίου, 2021]
 • #87 
 • #152 
NTU Asia
[Δημοσίευση 20 Οκτωβρίου, 2021]


#33

Xi'an University
西安文理学院

 • #483 
 • #3524 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #378 
 • #418 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #487 
 • #4087 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Xi'an University
西安文理学院

 • #483 
 • #3524 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #378 
 • #418 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #487 
 • #4087 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #487 
 • #3568 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #631 
 • #8004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #487 
 • #3568 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #631 
 • #8004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #568 
 • #6380 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #568 
 • #6380 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #569 
 • #6393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #569 
 • #6393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #577 
 • #6820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #577 
 • #6820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #583 
 • #6943 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #583 
 • #6943 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #589 
 • #7070 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #589 
 • #7070 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #598 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #598 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #599 
 • #7164 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #599 
 • #7164 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #622 
 • #7716 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #622 
 • #7716 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Xi'an Medical University
西安医学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #635 
 • #8118 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Xi'an Medical University
西安医学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #635 
 • #8118 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #648 
 • #8890 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #648 
 • #8890 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#58

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

ΣιάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 6502000

: Shaanxi,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σιάν

google static map google map control google map control

Xi'an Jiaotong University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σιάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σιάν Xi'an Jiaotong University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Xi'an Jiaotong University έχει περαστεί σε λίστα

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Xidian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xidian University περιλαμβάνεται.

Το Northwestern Polytechnical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northwestern Polytechnical University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Chang'an University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chang'an University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Northwest University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northwest University περιλαμβάνεται.

Το Shaanxi Normal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shaanxi Normal University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής