Πανεπιστήμια σε Σιάν, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

29 από 58
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
29
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • (22 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
17
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σιάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σιάν

---
#1 
Xi'an Jiaotong University
---
#3 
Xidian University
Μαθηματικά
#19 
Northwestern Polytechnical University
---
#23 
Xi'an Jiaotong University
Αρχιτεκτονική
#33 
Chang'an University
---
#201 
Xi'an Jiaotong University
---
#201 
Xi'an Jiaotong University
---
#301 
Northwest University
---
#401 
Shaanxi Normal University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σιάν, Κίνα2022

#1

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#2

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#3

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #134 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#4

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #134 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#5

Xidian University
西安电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#6

Xidian University
西安电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#7

Northwest University
西北大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #126 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#8

Northwest University
西北大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #126 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#9

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #124 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #48 
 • #245 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#10

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #124 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #48 
 • #245 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#11

Chang'an University
长安大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #112 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #207 
 • #1082 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#12

Chang'an University
长安大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #112 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #207 
 • #1082 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#13

Xi'an University of Technology
西安理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #149 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #145 
 • #1304 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #170 
 • #863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#14

Xi'an University of Technology
西安理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #149 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #145 
 • #1304 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #170 
 • #863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#15

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #244 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #155 
 • #1358 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #168 
 • #858 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#16

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #244 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #155 
 • #1358 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #168 
 • #858 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#17

Fourth Military Medical University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #81 
 • #297 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #161 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #129 
 • #635 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#18

Fourth Military Medical University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #81 
 • #297 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #161 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #129 
 • #635 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#19

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #231 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #129 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #348 
 • #1966 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#20

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #231 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #129 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #348 
 • #1966 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#21

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #418 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #293 
 • #1595 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #335 
 • #2101 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#22

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #418 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #293 
 • #1595 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #335 
 • #2101 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#23

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #383 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #337 
 • #1886 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #259 
 • #1643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#24

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #383 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #337 
 • #1886 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #259 
 • #1643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#25

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #388 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #371 
 • #2202 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #291 
 • #1792 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#26

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #388 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #371 
 • #2202 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #291 
 • #1792 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#27

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #391 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #362 
 • #2114 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #299 
 • #1850 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#28

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #391 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #362 
 • #2114 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #299 
 • #1850 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#29

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
 • #520 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #409 
 • #459 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]
 • #537 
 • #5501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#30

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
 • #520 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #409 
 • #459 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]
 • #537 
 • #5501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#31

Xijing University
西京学院

 • #362 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #423 
 • #2746 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #405 
 • #2671 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#32

Xijing University
西京学院

 • #362 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #423 
 • #2746 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #405 
 • #2671 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#33

Xi'an University
西安文理学院

 • #489 
 • #3524 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #378 
 • #407 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]

#34

Xi'an University
西安文理学院

 • #489 
 • #3524 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #378 
 • #407 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]

#35

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #493 
 • #3568 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #619 
 • #9529 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#36

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #493 
 • #3568 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #619 
 • #9529 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#37

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #532 
 • #5378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#38

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #532 
 • #5378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#39

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #561 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#40

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #561 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#41

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #562 
 • #7295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#42

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #562 
 • #7295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#43

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #569 
 • #7811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#44

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #569 
 • #7811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#45

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #575 
 • #8001 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#46

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #575 
 • #8001 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#47

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #583 
 • #8243 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#48

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #583 
 • #8243 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#49

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #584 
 • #8258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#50

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #584 
 • #8258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#51

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #591 
 • #8459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#52

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #591 
 • #8459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#53

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #609 
 • #9246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#54

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #609 
 • #9246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#55

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #630 
 • #10318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#56

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #630 
 • #10318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#57

Xi'an Medical University
西安医学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #273 
 • #1714 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #616 
 • #9416 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#58

Xi'an Medical University
西安医学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #273 
 • #1714 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #616 
 • #9416 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

ΣιάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 6502000

: Shaanxi,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σιάν

google static map google map control google map control

Xi'an Jiaotong University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σιάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σιάν Xi'an Jiaotong University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Xi'an Jiaotong University έχει περαστεί σε λίστα

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Xidian University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xidian University περιλαμβάνεται.

Το Northwestern Polytechnical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northwestern Polytechnical University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Chang'an University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chang'an University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Xi'an Jiaotong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Xi'an Jiaotong University περιλαμβάνεται.

Το Northwest University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northwest University περιλαμβάνεται.

Το Shaanxi Normal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σιάν για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shaanxi Normal University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Payscale

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής