Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αγία Πετρούπολη
24 από 33
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
40
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • (35 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
23
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αγία Πετρούπολη

--- QS World University Rankings By Subject
#7 
Saint-Petersburg Mining University
Πολιτική QS World University Rankings By Subject
#51 
St. Petersburg State University
--- QS World University Rankings By Subject
#79 
ITMO University
Μαθηματικά QS World University Rankings By Subject
#85 
St. Petersburg State University
--- QS World University Rankings By Subject
#87 
St. Petersburg State University
--- THE World University Rankings by Subject
#101 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
--- THE World University Rankings by Subject
#126 
St. Petersburg State University
--- THE World University Rankings by Subject
#176 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
--- QS World University Rankings By Subject
#451 
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη, Ρωσία2023

#1
Russia

St. Petersburg State University
Санкт-Петербургский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #270 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #652 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Russia

ITMO University
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #359 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #696 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Russia

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Card image

 • #3 
 • #301 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #382 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #679 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
Russia

Saint Petersburg State Electrotechnical University
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

 • #40 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #26 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #84 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#5
Russia

Saint-Petersburg Mining University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #31 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#6
Russia

Herzen State Pedagogical University of Russia
Российский государственный педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #93 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #46 
 • #201 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#7
Russia

Saint Petersburg State Institute of Technology
Санкт-Петербургский государственный технологический институт

 • #92 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #54 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #166 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#8
Russia

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #44 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#9
Russia

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (250 αξιολογήσεις)
 • #111 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #81 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #68 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#10
Russia

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (331 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #477 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #112 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #81 
 • #891 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]

#11
Russia

Russian State Hydrometeorological University
Российский государственный гидрометеорологический университет

 • #23 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #96 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #95 
 • #4484 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#12
Russia

Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Card image

 • #71 
 • #570 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #125 
 • #5362 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #66 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#13
Russia

European University at St. Petersburg
Европейского Университета в Санкт-Петербурге

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #117 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #60 
 • #830 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #25 
 • #485 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]


#14
Russia

St. Petersburg State University of Economics
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #165 
 • #6430 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15
Russia

The Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
 • #104 
 • #4659 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#16
Russia

St. Petersburg State Marine Technical University
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #142 
 • #5631 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#17
Russia

St. Petersburg State University of Technology and Design
Санкт-Петербургский государственный университет

Card image

 • #158 
 • #6120 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18
Russia

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
Card image

 • #177 
 • #7235 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#19
Russia

St. Petersburg State University of Physical Education
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
 • #187 
 • #7888 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#20
Russia

Leningrad State University
Ленинградский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
 • #188 
 • #7935 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#21
Russia

St. Petersburg State Agrarian University
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #193 
 • #8286 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#22
Russia

St. Petersburg State Conservatory
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

 • #207 
 • #10258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#23
Russia

Baltic State Technical University "Voenmeh"
Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕX

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
 • #213 
 • #11528 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#24
Russia

North-Western State Medical University
СЗГМУ имени И. И. Мечникова

Card image

 • #66 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #40 
 • #2981 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #56 
 • #810 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]

#25
Russia

St. Petersburg State University for Culture and Arts
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)

#26
Russia

St. Petersburg State University of Civil Aviation
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)
Card image


#27
Russia

International Banking Institute
Международный банковский институт

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)

#28
Russia

St. Petersburg Academy of Management and Economics
Санкт-Петербургской академии управления и экономики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)

#29
Russia

National Mineral Resources University
Национальный минерально-сырьевой университет


#30
Russia

Saint-Petersburg State Institute of Film and Television
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения

Card image


#31
Russia

Russian State Institute of Performing Arts
Российский государственный институт сценических искусств


#32
Russia

Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

Card image


#33
Russia

Nevsky Institute of Language and Culture
Невский институт языка и культуры


Αγία ΠετρούποληΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 5352000

: St.-Petersburg,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη

google static map google map control google map control

St. Petersburg State University βρίσκεται στη θέση #1 σε Αγία Πετρούπολη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University έχει περαστεί σε λίστα

Το Saint-Petersburg Mining University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint-Petersburg Mining University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το ITMO University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το ITMO University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University περιλαμβάνεται.

Το Pavlov First Saint Petersburg State Medical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pavlov First Saint Petersburg State Medical University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής