Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αγία Πετρούπολη
27 από 33
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • (15 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
9
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αγία Πετρούπολη

---
#12 
Saint-Petersburg Mining University
Πολιτική
#51 
St. Petersburg State University
Μαθηματικά
#61 
St. Petersburg State University
---
#74 
ITMO University
---
#101 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
---
#101 
St. Petersburg State University
---
#101 
St. Petersburg State University
---
#151 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
---
#451 
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη, Ρωσία2022

#1

St. Petersburg State University
Санкт-Петербургский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #242 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Card image

 • #4 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #393 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

ITMO University
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #365 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Saint-Petersburg Mining University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Saint Petersburg State Electrotechnical University
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #64 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #3836 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#7

Herzen State Pedagogical University of Russia
Российский государственный педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #113 
 • #646 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #2529 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#8

Russian State Hydrometeorological University
Российский государственный гидрометеорологический университет

 • #15 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #3142 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #95 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#9

Saint Petersburg State Institute of Technology
Санкт-Петербургский государственный технологический институт

 • #124 
 • #657 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #166 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#10

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (250 αξιολογήσεις)
 • #84 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #81 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #68 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#11

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (331 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #112 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #54 
 • #704 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]

#12

Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Card image

 • #52 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #145 
 • #5088 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #65 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#13

St. Petersburg State Marine Technical University
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #78 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #182 
 • #6189 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

 • #47 
 • #2710 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#15

European University at St. Petersburg
Европейского Университета в Санкт-Петербурге

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #117 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #485 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #730 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]


#16

St. Petersburg State University of Economics
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #171 
 • #5790 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

The Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
Card image

 • #121 
 • #4567 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Leningrad State University
Ленинградский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
 • #199 
 • #7004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

St. Petersburg State University of Technology and Design
Санкт-Петербургский государственный университет

Card image

 • #200 
 • #7076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
Card image

 • #209 
 • #7675 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

St. Petersburg State University of Physical Education
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
 • #212 
 • #7814 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

St. Petersburg State Conservatory
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

 • #229 
 • #9328 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

North-Western State Medical University
СЗГМУ имени И. И. Мечникова

Card image

 • #234 
 • #9934 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Baltic State Technical University "Voenmeh"
Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕX

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
 • #236 
 • #10004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Saint-Petersburg State Institute of Film and Television
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения

Card image

 • #245 
 • #10881 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

St. Petersburg State Agrarian University
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #251 
 • #11301 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

St. Petersburg State University for Culture and Arts
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
 • #253 
 • #11537 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

St. Petersburg State University of Civil Aviation
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)
Card image


#29

International Banking Institute
Международный банковский институт

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)

#30

St. Petersburg Academy of Management and Economics
Санкт-Петербургской академии управления и экономики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)

#31

National Mineral Resources University
Национальный минерально-сырьевой университет


#32

Russian State Institute of Performing Arts
Российский государственный институт сценических искусств


#33

Nevsky Institute of Language and Culture
Невский институт языка и культуры

Card image


Αγία ΠετρούποληΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 5028000

: St.-Petersburg,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη

google static map google map control google map control

St. Petersburg State University βρίσκεται στη θέση #1 σε Αγία Πετρούπολη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη St. Petersburg State University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το St. Petersburg State University έχει περαστεί σε λίστα

Το Saint-Petersburg Mining University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint-Petersburg Mining University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το ITMO University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το ITMO University περιλαμβάνεται.

Το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University περιλαμβάνεται.

Το Pavlov First Saint Petersburg State Medical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pavlov First Saint Petersburg State Medical University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής