Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αγία Πετρούπολη
27 από 33
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • (15 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αγία Πετρούπολη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αγία Πετρούπολη

Πολιτική
#51 
St. Petersburg State University
---
#151 
St. Petersburg State University
---
#311 
St. Petersburg State University
---
#451 
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη, Ρωσία2021

#1

St. Petersburg State University
Санкт-Петербургский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #225 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Card image

 • #4 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #401 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

ITMO University
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #360 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Saint-Petersburg Mining University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Saint Petersburg State Electrotechnical University
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

 • #23 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #64 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #2198 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#6

Herzen State Pedagogical University of Russia
Российский государственный педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #113 
 • #646 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #2270 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #57 
 • #241 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#7

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
 • #84 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #2729 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #68 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#8

Saint Petersburg State Institute of Technology
Санкт-Петербургский государственный технологический институт

 • #124 
 • #657 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #166 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #50 
 • #221 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#9

Russian State Hydrometeorological University
Российский государственный гидрометеорологический университет

 • #15 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #3625 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #73 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#10

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #2129 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #107 
 • #4304 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#11

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #706 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #117 
 • #4535 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Card image

 • #52 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #144 
 • #5088 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

St. Petersburg State Marine Technical University
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #78 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #180 
 • #6189 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

 • #42 
 • #2685 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#15

St. Petersburg State University of Economics
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #221 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #169 
 • #5790 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

European University at St. Petersburg
Европейского Университета в Санкт-Петербурге

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #730 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #9 
 • #532 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]


#17

The Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image

 • #120 
 • #4567 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Leningrad State University
Ленинградский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #197 
 • #7004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

St. Petersburg State University of Technology and Design
Санкт-Петербургский государственный университет

Card image

 • #198 
 • #7076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #206 
 • #7675 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

St. Petersburg State University of Physical Education
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #209 
 • #7814 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

St. Petersburg State Conservatory
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

 • #226 
 • #9328 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

North-Western State Medical University
СЗГМУ имени И. И. Мечникова

Card image

 • #231 
 • #9934 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Baltic State Technical University "Voenmeh"
Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕX

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #233 
 • #10004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Saint-Petersburg State Institute of Film and Television
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения

Card image

 • #242 
 • #10881 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

St. Petersburg State Agrarian University
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #248 
 • #11301 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

St. Petersburg State University for Culture and Arts
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #250 
 • #11537 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

St. Petersburg Academy of Management and Economics
Санкт-Петербургской академии управления и экономики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)

#29

St. Petersburg State University of Civil Aviation
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image


#30

National Mineral Resources University
Национальный минерально-сырьевой университет


#31

Russian State Institute of Performing Arts
Российский государственный институт сценических искусств


#32

International Banking Institute
Международный банковский институт


#33

Nevsky Institute of Language and Culture
Невский институт языка и культуры

Card image


Αγία ΠετρούποληΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 5028000

: St.-Petersburg,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

St. Petersburg State University βρίσκεται στη θέση #1 σε Αγία Πετρούπολη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αγία Πετρούπολη St. Petersburg State University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το St. Petersburg State University έχει περαστεί σε λίστα

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το St. Petersburg State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. Petersburg State University περιλαμβάνεται.

Το Pavlov First Saint Petersburg State Medical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγία Πετρούπολη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pavlov First Saint Petersburg State Medical University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής