Πανεπιστήμια σε Κίεβο, Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κίεβο
18 από 20
 • Πανεπιστήμια σε Κίεβο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
13
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κίεβο
 • (10 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κίεβο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κίεβο

---
#201 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
---
#401 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Μαθηματικά
#401 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
---
#501 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
---
#1001 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κίεβο, Ουκρανία2022

#1

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (946 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Національний технічний університет України

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #2263 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Card image

 • #9 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #183 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#4

National Aviation University
Національний авіаційний університет

Card image

 • #18 
 • #643 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#5

Київський національний університет технологій та дизайну

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (481 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #4376 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Київський національний університет будівництва і архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (776 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #4902 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Національний університет «Києво Могилянська академія»

Card image

 • #8 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #131 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #3946 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (327 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #5520 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Київський національний торговельно економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (504 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #632 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #4574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Київський національний лінгвістичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (338 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#11

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #3863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#12

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (477 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #543 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #660 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]
 • #5 
 • #749 
RUR Research Performance Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]

#13

Національний університет харчових технологій

Card image

 • #27 
 • #4581 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Київський університет імені Бориса Грінченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #5714 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Card image

 • #47 
 • #6170 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Університет економіки та права «Крок»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #6549 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Card image

 • #57 
 • #7830 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Київський національний університет культури і мистецтв

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #72 
 • #11301 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)

#20

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

ΚίεβοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 2798000

: Kyiv City,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κίεβο

google static map google map control google map control

Taras Shevchenko National University of Kyiv βρίσκεται στη θέση #1 σε Κίεβο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κίεβο Taras Shevchenko National University of Kyiv βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 14 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει περαστεί σε λίστα

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίεβο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίεβο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίεβο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίεβο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίεβο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίεβο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής