Πανεπιστήμια σε Κίεβο, Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κίεβο
18 από 20
 • Πανεπιστήμια σε Κίεβο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
12
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κίεβο
 • (10 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κίεβο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κίεβο

---
#251 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
---
#401 
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κίεβο, Ουκρανία2021

#1

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Національний технічний університет України

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #1900 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #2 
 • #1600 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Card image

 • #9 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #7 
 • #181 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#4

Національний авіаційний університет

Card image

 • #18 
 • #643 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #251 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #2024 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Київський національний університет технологій та дизайну

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #4376 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Київський національний університет будівництва і архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #4902 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (101 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #5520 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Київський національний торговельно економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #632 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #4574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Національний університет «Києво Могилянська академія»

Card image

 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #131 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #3946 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #3784 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#11

Київський національний лінгвістичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#12

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #701 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #33 
 • #5255 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Національний університет харчових технологій

Card image

 • #26 
 • #4581 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Київський університет імені Бориса Грінченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #5714 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Card image

 • #46 
 • #6170 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Університет економіки та права «Крок»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #6549 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Card image

 • #56 
 • #7830 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Київський національний університет культури і мистецтв

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #71 
 • #11301 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)

#20

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

ΚίεβοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 2798000

: Kyiv City,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κίεβο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Taras Shevchenko National University of Kyiv βρίσκεται στη θέση #1 σε Κίεβο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κίεβο Taras Shevchenko National University of Kyiv βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 14 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει περαστεί σε λίστα

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίεβο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίεβο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής