Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο, Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

8 από 16
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
10
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • (7 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Χάρκοβο

---
#551 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
---
#551 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
---
#1001 
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Χάρκοβο, Ουκρανία2022

#1

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Нац. технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National University of Pharmacy
Національний фармацевтичний університет

 • #11 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #5444 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Харківський національний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #670 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #4966 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

National Aerospace University - Kharkiv Aviation Institute
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

Card image

 • #12 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #2584 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Харківський національний автомобільно дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (268 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #5451 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Харківський національний університет внутрішніх справ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (514 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #6646 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #62 
 • #9060 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)

#10

Харківський регіональний інститут державного управління

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (132 αξιολογήσεις)

#11

Харківський національний університет радіоелектроніки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (823 αξιολογήσεις)
Card image


#12

Харківська медична академія післядипломної освіти

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#13

Українська інженерно педагогічна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)

#14

Kharkov National Automobile and Highway University
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (290 αξιολογήσεις)
Card image


#15

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#16

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)

ΧάρκοβοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Χάρκοβο

google static map google map control google map control

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна βρίσκεται στη θέση #1 σε Χάρκοβο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Χάρκοβο National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 11 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" έχει περαστεί σε λίστα

Το Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χάρκοβο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна περιλαμβάνεται.

Το Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χάρκοβο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна περιλαμβάνεται.

Το National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χάρκοβο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής