Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο, Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

8 από 16
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
8
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • (6 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Χάρκοβο

---
#551 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Χάρκοβο, Ουκρανία2021

#1

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #477 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Нац. технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Національний фармацевтичний університет

 • #11 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #5444 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Харківський національний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #670 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#5

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

Card image

 • #6 
 • #2584 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Харківський національний автомобільно дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #5451 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Харківський національний університет внутрішніх справ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #6646 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #61 
 • #9060 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Харківський регіональний інститут державного управління

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)

#10

Українська інженерно педагогічна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)

#11

Харківський національний університет радіоелектроніки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
Card image


#12

Kharkov National Automobile and Highway University
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#13

Харківська медична академія післядипломної освіти

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#14

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)

#15

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#16

Харківська гуманітарно-педагогічна академія


ΧάρκοβοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Χάρκοβο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна βρίσκεται στη θέση #1 σε Χάρκοβο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Το Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χάρκοβο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής