Πανεπιστήμια σε Τζιεονγκσάν, Νότια Κορέα
- Κατάταξη & Κριτικές -

5 από 11
 • Πανεπιστήμια σε Τζιεονγκσάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τζιεονγκσάν
 • (12 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τζιεονγκσάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τζιεονγκσάν

Μαθηματικά
#136 
Yeungnam University
Σκανδιναβικές Γλώσσες
#148 
Yeungnam University
---
#200 
Yeungnam University
---
#301 
Yeungnam University
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
Yeungnam University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τζιεονγκσάν, Νότια Κορέα2022

#1

Yeungnam University
영남대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #390 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Daegu Haany University
대구한의대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #1930 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #92 
 • #4514 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Daegu University
대구대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #76 
 • #2487 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #59 
 • #1932 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#4

Catholic University of Daegu
대구가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #68 
 • #2282 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #1774 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#5

Kyungil University
경일대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #98 
 • #4653 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Semin Digital University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)

#7

Daegu University of Foreign Studies
대구외국어대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image


#8

Taeshin Christian University
대신대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)

#9

Daegu Cyber University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image


#10

Taekyeung University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)

#11

Youngnam Theological University and Seminary
영남신학대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

ΤζιεονγκσάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 130000

: Gyeongsangbuk-do,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τζιεονγκσάν

google static map google map control google map control

Yeungnam University βρίσκεται στη θέση #1 σε Τζιεονγκσάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τζιεονγκσάν Yeungnam University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Yeungnam University έχει περαστεί σε λίστα

Το Yeungnam University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζιεονγκσάν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Yeungnam University περιλαμβάνεται.

Το Yeungnam University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζιεονγκσάν για Μηχανική (Σκανδιναβικές Γλώσσες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Yeungnam University περιλαμβάνεται.

Το Yeungnam University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζιεονγκσάν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Yeungnam University περιλαμβάνεται.

Το Yeungnam University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζιεονγκσάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Yeungnam University περιλαμβάνεται.

Το Yeungnam University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζιεονγκσάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Yeungnam University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής