Πανεπιστήμια σε Ντνιπροπετρόφσκ, Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

6 από 11
 • Πανεπιστήμια σε Ντνιπροπετρόφσκ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
1
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ντνιπροπετρόφσκ
 • (1 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ντνιπροπετρόφσκ
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ντνιπροπετρόφσκ, Ουκρανία2022

#1

Національний гірничий університет

Card image

 • #10 
 • #2804 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

Дніпропетровський національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (448 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #4167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Національна металургійна академія України

 • #37 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Український державний хіміко технологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #5567 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (365 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #7770 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (476 αξιολογήσεις)
 • #71 
 • #11121 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)

#8

State Higher Educational Establishment "National Mining University"

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)

#9

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)

#10

Дніпропетровська медична академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)
Card image


#11

Dniepropetrovsk National University
Дніпропетровський національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (475 αξιολογήσεις)
Card image


ΝτνιπροπετρόφσκΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1033000

: Dnipropetrovsk,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ντνιπροπετρόφσκ

google static map google map control google map control

Національний гірничий університет βρίσκεται στη θέση #1 σε Ντνιπροπετρόφσκ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Εκδότες κατάταξης

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής