Πανεπιστήμια σε Κορκ, Ιρλανδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κορκ
2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Κορκ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
16
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κορκ
 • (10 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κορκ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κορκ

---
#46 
University College Cork
---
#49 
University College Cork
---
#201 
University College Cork
---
#216 
University College Cork
---
#401 
University College Cork

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κορκ, Ιρλανδία2021

#1

University College Cork

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #2 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #286 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#2

Cork Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #10 
Good University Guide Ireland - The Times
[Δημοσίευση 01 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1693 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


ΚορκΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 191000

: Munster, County Cork

 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κορκ

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University College Cork βρίσκεται στη θέση #1 σε Κορκ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κορκ University College Cork βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University College Cork έχει περαστεί σε λίστα

Το University College Cork έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κορκ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Cork περιλαμβάνεται.

Το University College Cork έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κορκ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Cork περιλαμβάνεται.

Το University College Cork έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κορκ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Cork περιλαμβάνεται.

Το University College Cork έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κορκ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Cork περιλαμβάνεται.

Το University College Cork έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κορκ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College Cork περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

The Times/CAO, HEA

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής