Δημόσιες Υπηρεσίες Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Public services)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Δημόσιες Υπηρεσίες HND - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
Δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνική καινοτομία DipHE - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
Διασφάλιση σε διεθνές πλαίσιο MSc - Online Πανεπιστήμιο του Central Lancashire
(University of Central Lancashire)
- - - £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
 • Studying Public Services at East Sussex College Hastings||
  1/2
 • What’s the Public Service course really like?
  2/2

Εξειδικεύσεις εντός: Δημόσιες Υπηρεσίες

 • Δημόσια Υγεία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Πολιτική
 • Δημόσια Οικονομικά

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δημόσιες Υπηρεσίες:
 • Higher National Diploma - HND
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Master of Science - MSc

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.