Δημόσιες υπηρεσίες Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Public services)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Online πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - £13500 - Preston Online πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Online πλήρους απασχόλησης
Σχετικά Θέματα:
 • Public Services at The Sheffield College
  1/2
 • Public Services courses at Chesterfield College
  2/2

Εξειδικεύσεις εντός: Δημόσιες υπηρεσίες

 • Δημόσια Υγεία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Πολιτική
 • Δημόσια Οικονομικά

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δημόσιες υπηρεσίες:
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Diploma - HND