Ενεργειακή Μηχανική Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Energy engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Ενέργεια και Αειφορία (Robert Kennedy College) MBA - Online Πανεπιστήμιο της Cumbria
(University of Cumbria)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ενεργειακή πολιτική (online) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Sussex
(University of Sussex)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (εξ αποστάσεως) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μηχανική υδάτων και περιβάλλοντος MSc - Online Πανεπιστήμιο του Surrey
(University of Surrey)
- - - - - Online μερική απασχόληση
 • SKF Careers - Renewable Energy Engineering
  1/4
 • Energy Engineer | CAREERwise Education
  2/4
 • Rodica's view on studying Energy Engineering at Aalborg University
  3/4
 • UBC MEL in Clean Energy Engineering - Student Experience - Impact
  4/4

Εξειδικεύσεις εντός: Ενεργειακή Μηχανική

 • Υλικά Ενεργειακής Τεχνολογίας
 • Πετρελαϊκή Μηχανική
 • Μηχανική Υδάτων
 • Εναλλακτική ενέργεια
 • Υλικά και διεργασίες για βιώσιμη ενέργεια
 • Μηχανική φυσικού αερίου

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ενεργειακή Μηχανική:
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Science - MSc

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.