Κατασκευές και δομημένο περιβάλλον Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Construction and the built environment)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
De Montfort University - - - - - Leicester Online μερική απασχόληση
Derby College - - - £12000 - Derby Online πλήρους απασχόλησης
University College of Estate Management - - - - - Reading Online μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:
 • MSc Project Management in the Built Environment at Oxford Brookes University
  1/4
 • Working Life in the Built Environment
  2/4
 • Cities and the built environment
  3/4
 • An overview of the Faculty of Engineering Science and The Built Environment
  4/4

Εξειδικεύσεις εντός: Κατασκευές και δομημένο περιβάλλον

 • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
 • Καταγραφή κτιρίων
 • Πολιτικός Μηχανικός
 • Διοίκηση Κατασκευών

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κατασκευές και δομημένο περιβάλλον:
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Diploma - HND
 • Certificate of Higher Education - CertHE