Κατασκευές και δομημένο περιβάλλον Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Construction and the built environment)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Derby College - - - £12000 - Derby Online πλήρους απασχόλησης
De Montfort University - - - - - Leicester Online μερική απασχόληση
University College of Estate Management - - - - - Reading Online μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:
 • MSc Project Management in the Built Environment at Oxford Brookes University
  1/4
 • What’s it like to study the Built Environment at BCU?
  2/4
 • Working Life in the Built Environment
  3/4
 • Cities and the built environment
  4/4

Εξειδικεύσεις εντός: Κατασκευές και δομημένο περιβάλλον

 • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
 • Καταγραφή κτιρίων
 • Πολιτικός Μηχανικός
 • Διοίκηση Κατασκευών

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κατασκευές και δομημένο περιβάλλον:
 • Higher National Diploma - HND
 • Master of Science - MSc
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.