Μηχανική Κτιριακών Υπηρεσιών Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Building services engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Μηχανική κτιριακών υπηρεσιών HND - Online Derby College
(Derby College)
- - - £12000 - Online πλήρους απασχόλησης
Building Services Engineering with Sustainable Energy (Μηχανική κτιριακών υπηρεσιών με βιώσιμη ενέργεια) MSc - Online Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - £18000 - Online μερική απασχόληση
MSc Διοίκηση κτιριακών υπηρεσιών MSc - Online Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - £815 - Online μερική απασχόληση
 • What's Building Services Engineering (BSE)
  1/2
 • BEng (Hons) Building Services Engineering
  2/2

Εξειδικεύσεις εντός: Μηχανική Κτιριακών Υπηρεσιών

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Μηχανική προσόψεων
 • Θέρμανση, εξαερισμός, ψύξη και κλιματισμός
 • Φωτισμός
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δημόσια Υγεία
 • Αειφόρος και ανανεώσιμη ενέργεια

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μηχανική Κτιριακών Υπηρεσιών:
 • Higher National Diploma - HND
 • Master of Science - MSc

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.