SOAS, University of London
Ιστορία και αραβικά BA (Hons)
SOAS, University of London - SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων Αφρικανικές και σύγχρονες μεσανατολικές σπουδές

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : Αφρικανικές και σύγχρονες μεσανατολικές σπουδές στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27500 £23500 £30000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25000 - £30000 £15500 - £30500 £21000 - £40000


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αφρικανικές και σύγχρονες μεσανατολικές σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23090 £22864 £27721
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19069 - £27214 £17607 - £28639 £20978 - £35827

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Το πτυχίο ιστορίας με δύο γνωστικά αντικείμενα παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση στην ιστορία ως ακαδημαϊκό κλάδο και αναπτύσσει στους φοιτητές μια εις βάθος κατανόηση και εκτίμηση της ιστορίας της Αφρικής και της Ασίας και τη συνδυάζει με τη μελέτη ενός άλλου επιστημονικού κλάδου ή μιας γλώσσας.

Τι θα μάθεις

Περιεχόμενο προγράμματος: Ως φοιτητής/φοιτήτρια του προγράμματος σπουδών: History and Arabic, BA (Hons) θα παρακολουθήσεις τα εξής μαθήματα.

Έτος 1

H101 Η προσέγγιση της Ιστορίας είναι το βασικό μάθημα του πρώτου έτους του πτυχίου Ιστορίας, τόσο του ενιαίου όσο και του συνδυασμένου πτυχίου. Εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη της ιστορίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Το μάθημα διερευνά την ποικιλία των προσεγγίσεων της ιστορίας ανά τους αιώνες, από τις θετικιστικές ιστορίες του έθνους κράτους, στη μελέτη των μεταβαλλόμενων οικονομιών και κοινωνιών, στις μεταποικιακές και υποτελείς ιστορίες- εισάγει το ευρύ φάσμα των πηγών μέσω των οποίων μελετάμε το παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δευτερογενών αναφορών που παράγουν οι ιστορικοί όσο και των πρωτογενών πηγών στις οποίες βασίζονται- και το πιο σημαντικό, παρέχει την ευκαιρία να αναπτύξουν οι φοιτητές τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστούν για να επιτύχουν τόσο στο πτυχίο τους όσο και στη συνέχεια.

Να επιδείξουν μια ισχυρή ιστορική κατανόηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους ο ιμπεριαλισμός και η αποικιοκρατία διαμόρφωσαν την παραγωγή γνώσης για τον κόσμο μας από τον 18ο αιώνα έως σήμερα και πώς αυτό διαφοροποιήθηκε σε διάφορες περιοχές του κόσμου- Να κατανοήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να ασκήσουν κριτική σε διαφορετικές ερμηνείες της αποικιοκρατίας και της αποαποικιοποίησης, Να επιδεικνύουν ευρεία γνώση των ιστορικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη Βρετανία και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και της θέσης της αυτοκρατορίας και της αυτοκρατορικής σκέψης στο πλαίσιο αυτό- Να χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να μεταφέρουν ιστορικά θεμελιωμένα και τεκμηριωμένα επιχειρήματα σε μη ακαδημαϊκά ακροατήρια.

Πρόκειται για ένα μάθημα αρχαρίων στη σύγχρονη τυπική αραβική γλώσσα. Η κύρια έμφαση δίνεται στην κατάκτηση των βασικών δομών της σύγχρονης αραβικής ως μέσο επικοινωνίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δημοσιογραφία, με ίση έμφαση στην ανάγνωση, τη γραφή, την ομιλία και την ακρόαση.

Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο μάθημα στη σύγχρονη αραβική γλώσσα. Η κύρια έμφαση δίνεται στην κατάκτηση των βασικών δομών της σύγχρονης τυπικής αραβικής ως μέσο επικοινωνίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δημοσιογραφία, με ίση έμφαση στην ανάγνωση, τη γραφή, την ομιλία και την ακοή. Παρουσιάζονται ειδησεογραφικές εκπομπές και η προφορική ικανότητα αναπτύσσεται μέσω της εκτεταμένης χρήσης μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε μαθήματα συνομιλίας σε μικρές ομάδες, όπου εισάγονται επίσης ορισμένα στοιχεία της καθομιλουμένης αραβικής γλώσσας.

Έτος 2

Αυτή η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις μεθόδους και τις προσεγγίσεις της ιστορικής έρευνας. Το τι εννοούσαν οι ιστορικοί με τον όρο ιστορία και πώς το έκαναν έχει αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους οι ιστορικοί έχουν προσεγγίσει το παρελθόν -- από τις αφηγήσεις που βασίζονται σε γεγονότα, μέσω της δομικής ανάλυσης της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού, μέχρι τις σύγχρονες συζητήσεις για τον μεταμοντερνισμό, τη μετααποικιοκρατία και τον παρουσιασμό. Καθ' όλη τη διάρκεια, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η μελέτη του παρελθόντος όταν κάποιος εξετάζει τον κόσμο από μια μη δυτική προοπτική. Εξετάζουμε έτσι την πλούσια ποικιλία ερωτημάτων, πηγών και μεθόδων που έχουν δημιουργηθεί καθώς η μελέτη της ιστορίας έχει εξελιχθεί. Αυτή η ενότητα παρέχει τη μεθοδολογική βάση για το πρόγραμμα σπουδών ενδιάμεσου επιπέδου.

Πρόκειται για μια ενδιάμεση ενότητα εκμάθησης της γλώσσας που βασίζεται στα Αραβικά 1 και Αραβικά 2, παρέχοντας στους σπουδαστές μια πιο σταθερή βάση στην αραβική γραμματική και εκπαιδεύοντας τους σπουδαστές στην ενεργό χρήση της γλώσσας μέσω ασκήσεων γραφής που βασίζονται και ενισχύουν μια σειρά από δεξιότητες, όπως η γνώση της γραμματικής, της σύνταξης, της φρασεολογίας και της γενικής και ειδικής ορολογίας. Οι δεξιότητες γραφής θα αναπτυχθούν επίσης περαιτέρω μέσω στοχευμένων μεταφραστικών ασκήσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης προφορικό μέρος, όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται να μιλούν στην καθομιλουμένη της γλώσσας.

Πρόκειται για μια ανώτερη ενδιάμεση ενότητα εκμάθησης της γλώσσας που βασίζεται στην Αραβική 3Α, παρέχοντας στους σπουδαστές μια πιο σταθερή βάση στην αραβική γραμματική και εκπαιδεύοντάς τους στην ενεργητική χρήση της γλώσσας μέσω ασκήσεων γραφής που βασίζονται και ενισχύουν μια σειρά από δεξιότητες, όπως η γνώση της γραμματικής, του συντακτικού, της φρασεολογίας και της γενικής και ειδικής ορολογίας. Οι δεξιότητες γραφής θα αναπτυχθούν επίσης περαιτέρω μέσω στοχευμένων μεταφραστικών ασκήσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης προφορικό μέρος, όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται να μιλούν στην καθομιλουμένη της γλώσσας.

Έτος 3

Έτος 4

Η ενότητα αυτή στοχεύει να αξιοποιήσει τις γνώσεις των φοιτητών στη σύνταξη για να αναπτύξει την ικανότητά τους στην κατανόηση και τη γραμματική ανάλυση, καθώς και στη σύνθεση και τη μετάφραση στα αραβικά. Το μάθημα βασίζεται στην ανάγνωση και συζήτηση τριών ειδών γραπτού λόγου: διάφορα λογοτεχνικά κείμενα, αραβική δημοσιογραφία και επιλεγμένα κείμενα για μετάφραση. Η ενότητα καλύπτει επίσης την προφορική πτυχή της εκμάθησης της γλώσσας.

Η ενότητα αυτή στοχεύει να αξιοποιήσει τις γνώσεις των φοιτητών στη σύνταξη για να αναπτύξει την ικανότητά τους στην κατανόηση και τη γραμματική ανάλυση, καθώς και στη σύνθεση και τη μετάφραση στα αραβικά. Το μάθημα βασίζεται στην ανάγνωση και συζήτηση τριών ειδών γραπτού λόγου: διάφορα λογοτεχνικά κείμενα, αραβική δημοσιογραφία και επιλεγμένα κείμενα για μετάφραση. Η ενότητα καλύπτει επίσης την προφορική πτυχή της εκμάθησης της γλώσσας.

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις γλωσσικές δεξιότητες των φοιτητών σε όλα τα επίπεδα, εδραιώνοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και προωθώντας τις γνώσεις αυτές σε νέα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γραφή, την αυτοέκφραση και την ανάπτυξη της ευαισθησίας των φοιτητών στον πλούτο και την πολυπλοκότητα των συντακτικών δομών της αραβικής γλώσσας- αυτό επιτυγχάνεται με την έκθεση των φοιτητών σε μια μεγάλη ποικιλία στυλ και επιπέδων γλωσσικής διατύπωσης.

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις γλωσσικές δεξιότητες των φοιτητών σε όλα τα επίπεδα, εδραιώνοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και προωθώντας τις γνώσεις αυτές σε νέα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γραφή, την αυτοέκφραση και την ανάπτυξη της ευαισθησίας των φοιτητών στον πλούτο και την πολυπλοκότητα των συντακτικών δομών της αραβικής γλώσσας- αυτό επιτυγχάνεται με την έκθεση των φοιτητών σε μια μεγάλη ποικιλία στυλ και επιπέδων γλωσσικής διατύπωσης.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους History and Arabic BA (Hons) από SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

25% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
15% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Αφρικανικές και σύγχρονες μεσανατολικές σπουδές

Απαιτήσεις προσόντων

Το επίπεδο A γενικών σπουδών δεν γίνεται δεκτό για εισαγωγή. Συναφείς προσφορές: BBB

60 πιστωτικές μονάδες συνολικά, με 45 πιστωτικές μονάδες στο επίπεδο 3, εκ των οποίων 30 πιστωτικές μονάδες πρέπει να είναι με διάκριση και 15 πιστωτικές μονάδες με άριστα ή υψηλότερα.

555 στο HL


Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςHistory and Arabic, BA (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Ιστορία και αραβικά BA (Hons)

Αγγλία £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
EU £9250 έτος 1

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε Λονδίνο

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2024

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

  • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 22 πανεμιστημιακών κατατάξεων του SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Σχετικά με το SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Το SOAS (School of Oriental and African Studies) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου είναι ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο αφιερωμένο σε θέματα φιλελεύθερων τεχνών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αφρικανική ήπειρο και στα έθνη της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Κίνας. Η σύγχρονη πανεπιστημιούπολη του βρίσκεται στην περιοχή Bloomsbury του Λονδίνου. Οι υποψήφιοι μπορούν να περιμένουν να βρουν προγράμματα και μαθήματα που παίρνουν περιοχές από την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή και τις συνδυάζουν με έναν συγκεκριμένο τομέα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, Ιστορία, Οικονομία, Πολιτική, καθώς και Μουσική και Ιστορία της Τέχνης. Αυτό το πανεπιστήμιο προσφέρει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, διασφαλίζοντας ότι το διδακτικό προσωπικό είναι σε θέση να προσφέρει προοπτικές βασισμένες στην πραγματική εξειδίκευση στον τομέα τους.

Λίστα με 133 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Bloomsbury Campus (main)
map marker Προβολή χάρτη
Main Site - Thornhaugh Street
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ιστορία BA (Hons) Πανεπιστήμιο East Anglia
(University of East Anglia)
86% 3% 5% £17100 129 Νόργουιτς Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Hull
(University of Hull)
90% 1% 4% £14800 142 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hanes BA (Hons) Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
97% 5% 10% £14300 122 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία (συμπεριλαμβανομένου του κατατακτήριου έτους) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Essex
(University of Essex)
85% 0% 7% £16850 116 Κόλτσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορικό BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Southampton
(University of Southampton)
89% 5% 2% £19300 150 Σαουθάμπτον Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία με έτος θεμελίωσης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores
(Liverpool John Moores University)
91% 0% 9% £11000 118 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Nottingham
(The University of Nottingham)
74% 0% 4% £20000 145 Νότινγκχαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Westminster
(University of Westminster)
61% 10% 25% £14400 98 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Λογοτεχνία και Ιστορία BA (Hons) Πανεπιστήμιο East Anglia
(University of East Anglia)
72% 10% 0% £17100 £18000 132 Νόργουιτς Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία BA (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
91% 0% 0% £14560 99 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης