Coventry University
Aviation Management BSc (Hons)
Coventry University - Πανεπιστήμιο Coventry

Προσφερόμενες μορφές προγραμμάτων σπουδών

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων αρχιτεκτονική, δόμηση και πολεοδομία

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : Αστικός & Περιφερειακός Σχεδιασμός στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27000 £29000 £36000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24000 - £30000 £24000 - £34500 £28500 - £43500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε αρχιτεκτονική, δόμηση και πολεοδομία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25796 £27832 £33315
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £22299 - £31082 £22921 - £34054 £26366 - £43222

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εστιασμένο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσει ανθεκτικούς επαγγελματίες, ικανούς να εφαρμόζουν προληπτικά εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον, παγκόσμιο κλάδο των αερομεταφορών.

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαχείριση της πολύπλευρης αεροπορικής βιομηχανίας από την πρώτη ημέρα. Θα ενθαρρυνθείτε να διερευνήσετε τις πολύπλοκες σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, οι φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, οι ρυθμιστικές αρχές, οι αντιπροσωπευτικοί φορείς και οι προμηθευτές του κλάδου, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον.

Το μάθημα είναι ιδανικό για άτομα με ενθουσιασμό για τις εμπορικές αερομεταφορές και τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν την κατανόηση και την ενασχόλησή τους με τον κλάδο. Με τον τρόπο αυτό, το μάθημα στοχεύει να ενθαρρύνει τις φιλοδοξίες για διοίκηση και θέσεις ηγεσίας που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.

Βασικά οφέλη του μαθήματος

 • Ο κύκλος μαθημάτων παρέχεται σε ένα περιβάλλον που προσφέρει την ευκαιρία σε άτομα με ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, εμπειριών και υποβάθρου να αναπτύξουν τις εμπορικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται συνήθως για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον κλάδο των αερομεταφορών.
 • Θα διδάσκεστε από σημερινούς ακαδημαϊκούς που έχουν παγκόσμια και ευρεία βιομηχανική και ακαδημαϊκή εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών.

Επιπλέον, μπορείτε να περιμένετε να:

 • Μελέτη του πολύπλευρου οικοσυστήματος των αερομεταφορών και της αλληλεπίδρασής του στο δυναμικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί
 • Ανάπτυξη της κατανόησης της συνεκτικής φύσης του τομέα και της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιχειρηματικής και επιχειρησιακής διαχείρισης.
 • Βελτίωση των γνώσεών σας σχετικά με τις επαγγελματικές ευθύνες στον τομέα των αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των σχετικών ηθικών και νομικών ζητημάτων και της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη,
 • Θα διδάσκεστε από σημερινούς ακαδημαϊκούς με παγκόσμια εκτεταμένη βιομηχανική και ακαδημαϊκή εμπειρία στις αερομεταφορές.
 • Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των τυπικών απαιτήσεων επαναπίστευσης, αναμένεται ότι το πρόγραμμα BSc (Hons) Aviation Management θα συνεχίσει να είναι πλήρως διαπιστευμένο από το Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) για τους φοιτητές που θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2023, μετά τις βελτιώσεις που έγιναν στο πρόγραμμα.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Aviation Management BSc (Hons) από Πανεπιστήμιο Coventry

35% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Διοικητικά επαγγέλματα
15%
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Το μάθημα αυτό θα αξιολογείται με διάφορες μεθόδους που ποικίλλουν ανάλογα με την ενότητα. ****Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν:**** **Τυπικές εξετάσεις** **Δοκιμές φάσης** **Έρευνες** **Ομαδική εργασία** **Παρουσιάσεις** **Αναφορές** **Έργα** **Εργασία μαθημάτων** **Εξετάσεις** **Ατομικές εργασίες** **Εργαστήρια** Η στρατηγική αξιολόγησης του Ομίλου του Πανεπιστημίου του Coventry διασφαλίζει ότι τα μαθήματά μας αξιολογούνται δίκαια και μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την πρόοδο των φοιτητών προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το μάθημα αυτό θα αξιολογηθεί με διάφορες μεθόδους που ποικίλλουν ανάλογα με την ενότητα. Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν επίσημες εξετάσεις, εργασίες μαθημάτων, τεστ, δοκίμια, πρακτική εργασία ή έργο, ομαδική εργασία, παρουσιάσεις και αφίσες.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για αυτό το μάθημα

Απαιτήσεις προσόντων

Πρέπει να περιλαμβάνει: Α στα Μαθηματικά Α στη Φυσική Οι γενικές σπουδές και η κριτική σκέψη δεν γίνονται δεκτές. Εάν σας γίνει προσφορά, θα πρέπει να επιτύχετε επιτυχία στην πρακτική εξέταση σε όλα τα επιστημονικά μαθήματα που αποτελούν μέρος της προσφοράς.

Το ελάχιστο πρότυπο εισαγωγής μας είναι 38 μονάδες συνολικά, οι οποίες περιλαμβάνουν: 6 στα Μαθηματικά* σε ανώτερο επίπεδο 6 στη Φυσική σε ανώτερο επίπεδο 6 σε ένα τρίτο μάθημα σε ανώτερο επίπεδο *Τα προγράμματα σπουδών "Ανάλυση και προσεγγίσεις μαθηματικών" ή "Εφαρμογές και ερμηνεία" θα γίνονται δεκτά σε υψηλότερο επίπεδο χωρίς προτίμηση.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (πρώτη διδασκαλία από τον Σεπτέμβριο του 2016)

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 5.5
  • Foundation / Pathway Courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • General Test
  • 7.0
  • Graduate Degrees, Law, Communication
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
  • General Test

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςAviation Management, BSc (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Aviation Management BSc (Hons)

Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1
Ιρλανδία £9250 έτος 1

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο Coventry στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Κατατάξεις του πανεπιστημίου Πανεπιστήμιο Coventry σε σχετικές θεματικές κατατάξεις.

Μηχανική

  • #25 
  • #511 
  Μηχανική
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]

Προβολή του συνόλου των 27 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο Coventry

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Coventry

Το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι ιδρύθηκε το 1992 στη μικρή πόλη Κόβεντρι της Αγγλίας. Το ίδρυμα αυτό επενδύει σημαντικό μέρος των πόρων του στην εφαρμοσμένη έρευνα, ωφελώντας τους φοιτητές λόγω των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στον οποίο τους δίνει πρόσβαση. Η κύρια πανεπιστημιούπολη όπου διεξάγονται τα περισσότερα μαθήματα βρίσκεται μόλις 15 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο του Κόβεντρι, ενώ η δευτερεύουσα πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στο κεντρικό Λονδίνο.

Λίστα με 254 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο Coventry - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο Coventry

προπτυχιακοί φοιτητές:
24470
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
6895
:
31365
 • A day in the life of a Coventry University student
 • Accountancy at Coventry University (Student placement)
 • Meet the students of Coventry University London - Radoslav Rashcov
 • Coventry University London Graduation 2018
 • Join IN at Coventry University
 • Coventry University London – “The best decision I have ever made”

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Διαχείριση αεροπορικών εταιρειών, αεροδρομίων και αερομεταφορών BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £17600 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διαχείριση αεροπορικών μεταφορών (ειδικός σε αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του West London
(University of West London)
- 11% 9% £16250 133 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση αερομεταφορών με εκπαίδευση εμπορικών πιλότων σε αεροπλάνα BSc (Hons) Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- - - £15000 - Χάι Ουίκαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διαχείριση αεροπορικών μεταφορών (ειδικός σε αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια) με θεμελίωση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του West London
(University of West London)
- 11% 5% £16250 48 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση αερομεταφορών με εκπαίδευση Ιδιωτικού Πιλότου σε αεροπλάνα BSc (Hons) Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- - - £15000 - Χάι Ουίκαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση αερομεταφορών με εκπαίδευση εμπορικού πιλότου σε ελικόπτερα BSc (Hons) Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- - - £15000 - Χάι Ουίκαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διαχείριση αεροπορικών μεταφορών (ειδικός σε αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια) με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του West London
(University of West London)
- 11% 9% £16250 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διαχείριση αερομεταφορών με άδεια χειριστή αερομεταφορών (παγωμένη) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του West London
(University of West London)
- 11% 0% - 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aviation Management BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Coventry
(Coventry University)
- 5% 3% - 135 Κόβεντρι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διαχείριση τουρισμού και αεροπορίας BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Sunderland
(University of Sunderland)
- - - £16000 - Σάντερλαντ Oncampus πλήρους απασχόλησης