Φυσική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Physics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Strathclyde 89% 0% 10% £21150 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 10% 17% £16300 99 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 4% £24700 177 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 82% 5% 8% £25700 152 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 4% £24700 177 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 82% 5% 8% £25700 153 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 83% 0% 0% £21400 157 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 2% £28500 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 0% 5% £21900 135 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 88% 5% 8% £25700 157 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 81% 4% 30% £22760 181 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 82% 3% 0% £24000 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 82% 3% 0% £6750 152 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Strathclyde 73% 3% 10% £16400 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 80% 2% 10% £24700 175 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 81% 0% 5% £15900 129 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 2% £28500 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 0% 0% £17900 112 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 82% 3% 5% £24000 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 5% £84080 244 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 2% 0% £23100 230 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 5% 15% £19500 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 82% 3% 0% £24000 169 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 91% 5% 1% £15384 195 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 81% 5% 3% £22500 163 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 10% 17% £14300 96 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 2% £23000 174 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 81% 4% 10% £19300 183 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 2% £23000 167 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 91% 5% 1% £16000 195 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 2% 1% £36200 208 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 0% £25000 154 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 2% 10% £36200 193 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 2% £25000 154 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 0% 9% £17000 109 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 0% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 84% 0% 9% £16000 109 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 81% 5% 5% £25500 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% 0% 0% £16000 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 82% 0% 10% £26500 144 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 68% 0% 0% £17600 161 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 88% 5% 0% £24700 147 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 5% 15% £23650 165 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 79% 0% 5% £21400 201 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 94% 5% 0% £25000 172 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 94% 5% 0% £22620 172 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 72% 0% 1% £36200 213 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 100% 0% 0% £94590 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 10% £24700 173 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 60% 2% 5% £24700 199 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 10% 16% £12750 131 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 78% 10% 16% £25500 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 1% 1% £25500 192 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 1% 1% £25500 192 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 10% 17% £16300 92 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 70% 5% 10% £19500 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 0% 10% £21150 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 82% 3% 5% £24000 153 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 0% 3% £25000 176 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 0% 3% £25000 176 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 84% 10% 8% £22500 138 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 91% 5% 0% £19792 £20584 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 91% 10% 5% £28500 207 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 0% 5% £17550 114 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 88% 3% 1% £23450 151 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 84% 10% 8% £22500 138 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 67% 4% 5% £22760 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 75% 3% 10% £21150 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 100% 6% 0% £25670 139 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 76% 2% 0% £30400 198 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 10% 0% £15750 118 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 83% 10% 6% £18300 100 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 100% 6% 0% £25670 139 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 70% 10% 15% £5000 86 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 73% 0% 0% £23200 141 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 15% 0% £31200 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 68% 5% 10% £22760 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 84% 5% 0% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 48% 0% 5% £21700 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 70% 0% 0% £30400 191 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 69% 5% 0% £84080 £95800 218 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 54% 0% 0% £36200 207 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% 0% 10% £15900 88 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 100% 5% 0% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 10% 17% £16300 86 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 10% 10% £25670 143 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 73% 10% 5% £25000 166 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 0% 0% £25000 144 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 10% 10% £25670 143 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 5% 0% £17550 98 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 10% 35% £16300 64 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 48% 0% 5% £21700 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 85% 10% 0% £18500 146 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 5% 15% £23650 158 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 82% 5% 8% £20750 152 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 0% £17900 121 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 0% £25000 161 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 2% £25000 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 0% £14000 121 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 92% 0% 0% £28500 209 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 68% 0% 5% £24700 183 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 88% 3% 1% £23450 151 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 82% 3% 25% £24000 144 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 90% 0% 0% £25100 218 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 5% 15% £23650 165 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 48% 0% 5% £21700 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 88% 0% 1% - 140 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 83% 0% 0% - 157 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 4% 0% - 181 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 4% 0% - 181 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 92% 0% 3% - 136 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 25% - 197 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 86% 0% 5% - 192 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 0% 0% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 91% 15% 5% - 88 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 87% 0% 0% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 87% 0% 0% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 4% 0% - 190 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 0% 10% - 138 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 5% 1% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 5% 1% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 5% 1% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 5% 1% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 80% 5% 1% - 143 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 80% 5% 1% - 143 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 9% - 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 84% 0% 9% - 109 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Cumbria 84% 0% 9% - 109 Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 81% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 83% 0% 0% - 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 81% 5% 5% - 107 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 93% 0% 0% - 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 82% 0% 10% - 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 5% 10% - 147 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
King's College London 65% 15% 6% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 79% 0% 1% - 189 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 10% 16% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 10% 16% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 79% 0% 0% - 182 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 65% 20% 10% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 10% 16% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 94% 0% 10% - 163 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 5% 10% - 147 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 76% 0% 10% - 119 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 4% 0% - 173 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 4% 0% - 173 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 78% 0% 2% - 211 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 80% 0% 5% - 169 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 0% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 0% - 143 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 2% 0% - 214 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 77% 0% 5% - 93 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 72% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 0% 0% - 176 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 5% - 188 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 87% 10% 0% - 118 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 93% 0% 0% - 141 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 72% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 70% 10% 15% - 86 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 70% 10% 15% - 86 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 70% 10% 15% - 86 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 10% 15% - 86 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 10% 15% - 86 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 70% 10% 15% - 86 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 74% 5% 5% - 125 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 76% - 40% - 102 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 88% 0% 5% - 111 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 73% 10% 5% - 166 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 4% - 74 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 79% 0% 1% - 189 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 86% 10% 10% - 142 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 58% 5% 5% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 86% 10% 10% - 142 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 73% 0% 20% - 118 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 0% - 184 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 0% 0% - 141 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 86% 10% 10% - 142 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 73% 0% 20% - 118 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 92% 0% 0% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 5% 0% - 161 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 92% 0% 0% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 56% 5% 0% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 80% 0% 0% - 115 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 93% 5% 0% - 134 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 86% 10% 10% - 142 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 94% 5% 15% - 98 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 92% 5% 5% - 85 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 74% 5% 20% - 156 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 92% 5% 0% - 85 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 89% 0% 10% - 112 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 100% 5% 0% - 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 76% - 25% - 121 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 10% 16% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 0% 10% - 170 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 48% 0% 5% - 120 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 56% 5% 0% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 94% 5% 15% - 98 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 94% 0% 0% - 177 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 88% 5% 0% - 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
4 Online Φυσική Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
15 Φυσική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Physics Vs Engineering | Which Is Best For You?
  1/5
 • The Complete Physics Major Guide (college classes, internships, career paths)
  2/5
 • 3 Reasons Why YOU Should Study PHYSICS | Math, Science, Programming, + Job Prospects!
  3/5
 • A day in the life of an Oxford physics student
  4/5
 • My Regrets as a Physics Student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 20425 φοιτητές Φυσική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Φυσική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27538 £28439 £32804
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £23982 - £31543 £22409 - £35540 £26124 - £43263

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28260 £28338 £34135
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24271 - £32171 £23163 - £35292 £26932 - £44315

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Φυσική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Φυσική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Φυσική

 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • Κυβερνητικοί ερευνητικοί οργανισμοί
 • Οι Ένοπλες Δυνάμεις
 • Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία
 • Εκπαιδευτική βιομηχανία
 • Βιομηχανία Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Βιομηχανική βιομηχανία
 • Η υγεία και η ιατρική βιομηχανία
 • Βιομηχανία οργάνων
 • Κατασκευαστική Βιομηχανία
 • Μετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή
 • Βιομηχανία νανοτεχνολογίας
 • Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Επιστήμες και τηλεπικοινωνίες

Εξειδικεύσεις εντός: Φυσική

 • Astrophysics
 • Σωματιδιακή Φυσική
 • Βιοτεχνολογία
 • Νανοτεχνολογία
 • Μετεωρολογία
 • Αεροδιαστημική Δυναμική
 • Ατομική Φυσική και Φυσική Λέιζερ
 • Ατμοσφαιρική
 • Ωκεανική και Πλανητική Φυσική
 • Επιστήμη του κλίματος

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Φυσική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Φυσική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Φυσική από Imperial College of Science

31% Επαγγελματίες πληροφορικής
14% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
14% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
9% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
5% Νομικοί επαγγελματίες
4% Διοικητικά επαγγέλματα
4% Διδάσκοντες επαγγελματίες
2% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
2% Επαγγελματίες μηχανικοί

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Φυσική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Φυσική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Φυσική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Φυσική:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Physics - MPhys
 • Master in Science (Honours) - MSci (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Mathematics - MMath (Hons)
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master in Physics (Honours) - MPhys (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Mathematics and Physics - MMath
 • Master of Mathematics - MMath
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Φυσική στο Loughborough University of Technology έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 14 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Φυσική ήταν £27538 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £28439 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £328045 χρόνια μετά την αποφοίτηση.