Ιατρική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Medicine)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Manchester 65% 0% 2% £10200 182 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 65% 0% 2% £18240 182 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brighton and Sussex Medical School 65% 0% 2% £12336 182 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 65% 0% 2% £10800 182 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 65% 0% 2% £10800 182 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 65% 0% 2% £10800 182 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 65% 0% 2% £24600 182 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 65% 0% 2% £16225 182 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 65% 0% 2% £27000 182 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 97% 0% 0% £39700 181 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 97% 0% 0% £19800 181 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
St George's, University of London 89% 0% 1% £22000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 89% 0% 1% £14700 128 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 0% 1% £13500 128 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 0% 1% £14500 128 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 89% 0% 1% £22850 128 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 0% 2% £27000 174 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brighton and Sussex Medical School 83% 0% 8% £18300 121 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
St George's, University of London 60% 0% 1% £23500 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 86% 2% 2% £15360 142 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 86% 2% 2% £41000 142 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 0% 1% £39000 174 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 75% 0% 0% £38050 165 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 97% 0% 0% £24700 136 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 0% 1% £19800 174 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 80% 1% 1% £36900 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 1% 1% £41200 189 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 92% 0% 0% £46650 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull York Medical School 79% 0% 3% £36750 176 Heslington Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 92% 0% 3% £33500 £35200 166 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
St George's, University of London 79% 0% 3% £38500 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 83% 0% 1% £36700 187 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 80% 0% 0% £36700 187 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 82% 0% 1% £36700 189 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 56% 0% 1% £28000 160 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 56% 0% 0% £28000 184 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 56% 0% 0% £28000 184 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 91% 0% 0% £38500 183 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 56% 0% 1% £21500 160 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 2% 1% £225850 £260000 225 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 2% 1% £32200 225 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - £13750 - Swansea Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - - £10800 - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 65% 0% 2% - 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 0% 2% - 182 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 65% 0% 2% - 182 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 65% 0% 2% - 182 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 65% 0% 2% - 182 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 65% 0% 2% - 182 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 65% 0% 2% - 182 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 65% 0% 2% - 182 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 65% 0% 2% - 182 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 65% 0% 2% - 182 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 65% 0% 2% - 182 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 0% 2% - 182 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 89% 0% 1% - 128 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 89% 0% 1% - 128 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 89% 0% 1% - 128 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 89% 0% 1% - 128 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 0% 1% - 128 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 0% 1% - 128 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 89% 0% 1% - 128 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 0% 1% - 128 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 89% 0% 1% - 128 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 89% 0% 1% - 128 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 77% 0% 2% - 174 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 2% - 174 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 77% 0% 2% - 174 Preston Oncampus μερική απασχόληση
The University of Buckingham 83% 0% 8% - 121 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 83% 0% 8% - 121 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 83% 0% 8% - 121 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 65% 0% 2% - 182 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 65% 0% 2% - 182 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 87% 0% 1% - 226 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 60% 0% 1% - 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 60% 0% 1% - 179 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - - - Southampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 86% 2% 2% - 142 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 86% 2% 2% - 142 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University - - 0% £43650 164 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham - - 0% - 164 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 96% - 0% £32910 212 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 96% - 0% £13000 212 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 96% - 0% - 212 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 0% 0% - 173 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 2% - 174 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 0% 2% - 174 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - - 149 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 96% - 0% £32910 212 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 0% 0% - 165 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 3% - 231 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 97% 0% 0% - 136 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 90% 0% 1% - 164 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - 0% - 162 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 66% 0% 0% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 0% 0% - 222 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 89% 0% 1% - 174 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 89% 0% 1% - 174 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 5% 0% - 146 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 75% 5% 0% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 80% 1% 1% - 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 1% 1% - 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 92% 0% 3% - 166 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 93% 0% 1% - 194 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - £15360 £37000 - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 0% 0% - 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St George's, University of London 79% 0% 3% - 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull York Medical School 79% 0% 3% - 176 Heslington Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 79% 0% 3% - 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 90% 0% 1% - 164 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 0% 1% - 164 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 56% 0% 1% - 160 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 81% 1% 3% - 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 56% 0% 0% - 184 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 56% 0% 1% - 160 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 86% 1% 0% - 139 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 0% - 206 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 0% - 206 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 0% - 206 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 208 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - 0% 0% £35000 208 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 208 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
22 Online Ιατρική Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
19 Ιατρική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Day in the Life of a DOCTOR: Vlogging IN HOSPITAL (26 hour call shift)
  1/7
 • Why A Career In Medicine | Motivation for aspiring doctors
  2/7
 • Are Doctors Rich? $$$ ENGINEER vs DOCTOR
  3/7
 • A Day in the Life: Harvard Medical School Student
  4/7
 • My University Experience | Six long years doing Cambridge Medicine
  5/7
 • A WEEK IN THE LIFE OF A MEDICAL STUDENT (1ST YEAR)
  6/7
 • Is Med School Right for Me? | Deciding on a Career in Medicine
  7/7

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
85 /100
Απάντησαν 2488 φοιτητές Ιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ιατρική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £34000 £42301 £47751
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £30002 - £39997 £35811 - £45338 £40748 - £54794

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £34605 £42393 £48410
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £31347 - £40103 £36101 - £45196 £41071 - £55075

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ιατρική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ιατρική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ιατρική

 • Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
 • Οι Ένοπλες Δυνάμεις
 • Επιτρόπους
 • Οι υπερπόντιοι οργανισμοί βοήθειας
 • Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Οργανισμοί κλινικών δοκιμών
 • Οι οίκοι ευγηρίας
 • Υπηρεσίες αεροδιακομιδών
 • Ιδιωτικά ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης

Εξειδικεύσεις εντός: Ιατρική

 • Αλλεργία και Ανοσολογία
 • Αναισθησιολογία
 • Δερματολογία
 • Διαγνωστική Ακτινολογία
 • Επείγουσα Ιατρική
 • Οικογενειακή Ιατρική
 • Εσωτερική Ιατρική
 • Ιατρική Γενετική
 • Νευρολογία
 • Πυρηνική Ιατρική
 • Μαιευτική και Γυναικολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Παθολογία
 • Παιδιατρική
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
 • Προληπτική Ιατρική
 • Ψυχιατρική
 • Ογκολογία Ακτινοβολίας
 • Χειρουργική
 • Ουρολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ιατρική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ιατρική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ιατρική από The University of Nottingham

97% Ιατροί
1% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
1% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
1% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
1% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ιατρική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ιατρική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ιατρική:
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Medicine - MD
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Masters in Research - MRes
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MB ChB
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MB BS
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MB BCh
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - BMBS
 • Bachelor of Medicine - MB
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Credits - PG
 • Master of Science (Clinical) - MSc (Clin)
 • Master of Medical Education - MMEd
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor in Medicine - DM
 • Doctor of Clinical Dentistry - DClinDent
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - BMBCh

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ιατρική ήταν £34000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £42301 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £477515 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Μοριακή Ιατρική στο University of East Anglia έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 97 στα 100. Συμμετείχαν 159 ερωτηθέντες.