Τοπική ιστορία Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Local history)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester - - - £16850 - Leicester Oncampus μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
  • The Importance of Local History
    1/2
  • Why we study local history
    2/2

Συχνές ερωτήσεις

  • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Τοπική ιστορία:
  • Doctor of Philosophy - DPhil
  • Postgraduate Certificate - PgCert
  • Master of Arts - MA