Πληροφορική υγείας Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Health informatics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - £12550 - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Choosing a Career in Health Informatics
  1/4
 • Studying Health Informatics
  2/4
 • Explore Medical Health Informatics
  3/4
 • Health Informatics: Casey Rassau, Graduate Student
  4/4

Εξειδικεύσεις εντός: Πληροφορική υγείας

 • Δημόσια Υγεία
 • Κοινωνική Πληροφορική
 • Κλινική Πληροφορική
 • Χρηματοοικονομικά Υπηρεσιών Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πληροφορική υγείας:
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD