Χημεία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Chemistry)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Imperial College of Science 87% 10% 2% £36200 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 98% 0% 4% £15900 99 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 0% 6% £21150 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 88% 0% 1% £16000 184 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 3% 5% £24700 164 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 98% 4% 8% £25700 144 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 98% 4% 8% £25700 144 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 7% £17000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 10% 2% £36200 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 0% £31200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 98% 0% 4% £15900 99 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 3% 13% £22760 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 3% £17000 109 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 10% 0% £84080 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 10% 2% £36200 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 10% 2% £15150 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 87% 10% 2% £23300 202 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 87% 10% 2% £16000 202 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 0% 5% £26000 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 0% £11000 109 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 100% 0% 0% £24240 109 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 10% 2% £36200 212 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 85% 5% 5% £25000 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 72% 4% 15% £31200 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 2% 1% £36200 208 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 0% £25000 154 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 2% 10% £36200 193 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 88% 0% 15% £24700 187 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 85% 5% 5% £25000 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 86% 10% 0% £36200 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 10% 2% £36200 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 10% 0% £94590 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 10% 0% £94590 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 69% 0% 0% £24700 165 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 4% 0% £25000 150 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 73% 0% 0% £20100 159 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 97% 5% 11% £15300 110 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 1% 0% £11125 186 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 91% 0% 5% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 5% 5% £28500 175 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 5% 15% £22760 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 64% 0% 5% £24450 £25670 145 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 90% 5% 0% £19792 £20584 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 88% 5% 5% £21700 £22800 123 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 85% 10% 0% £22500 152 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 85% 10% 5% £22500 152 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 85% 0% 0% £28500 189 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 3% 13% £22760 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 90% 5% 0% £19792 £20584 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 67% 5% 0% £28500 191 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 64% 0% 5% £24450 £25670 145 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 1% 2% £24000 174 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 15% £23700 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 1% 2% £23450 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 15% £23700 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 71% 10% 0% £22500 152 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 1% 0% £24000 186 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 1% 2% £23450 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 88% 5% 5% £21700 £22800 123 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 0% £17550 109 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 88% 5% 5% £21700 £22800 123 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 3% 13% £22760 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 89% 0% 0% £24000 184 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 5% 15% £19500 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 96% 0% 5% £15900 121 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 91% 20% 10% £14500 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 64% 0% 5% £24450 £25670 145 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 5% 0% £14000 116 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 3% 13% £22760 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 79% 5% 0% £20118 £21124 103 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 79% 5% 0% £20118 £21124 103 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 5% 0% £17000 116 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 0% 10% £21150 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 100% 0% 10% £5000 190 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University College London 55% 5% 3% £31200 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 98% 4% 8% £19750 135 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 1% 2% £23450 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 29% 5% 15% £23700 108 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 1% 2% £23450 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 62% 5% 0% £24450 £25670 164 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 15% £23700 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 82% 5% 0% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 5% 5% £24700 143 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% 9% 15% £13000 75 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 81% 5% 10% £14415 101 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 1% 2% £23450 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 20% 0% £84080 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 2% £25000 154 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 85% 10% 0% £36200 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 1% 2% £24000 174 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 80% 0% 15% £28500 185 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 84% 5% 3% £25000 134 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 15% £20830 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 81% 5% 10% £14415 101 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 0% £23700 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 29% 5% 15% £23700 108 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 0% 15% £16000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 91% 20% 20% £14500 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 0% 9% £17000 109 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 91% 20% 20% £14500 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 3% 0% £24700 108 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 1% 2% £24000 174 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 100% 0% 5% £20200 115 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% 9% 15% £13000 75 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 0% £17550 105 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 79% 15% 0% £20118 £21124 95 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 15% £23700 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 97% 2% 15% - 162 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 0% 5% - 162 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 91% 0% 5% - 162 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 89% 0% 2% - 114 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 1% 5% - 152 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 87% 10% 2% - 202 Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 87% 10% 2% - 202 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 87% 10% 2% - 202 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 87% 10% 2% - 202 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 5% 10% - 79 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 79% 5% 10% - 79 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 94% 0% 4% - 221 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 94% 0% 4% - 221 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 0% 10% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 94% 0% 10% - 162 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 0% 5% - 162 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 100% 0% 0% - 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 97% 5% 11% - 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 93% 0% 0% - 175 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 70% 5% 3% - 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 84% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 100% 3% 10% - 161 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 70% 5% 0% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 0% 0% - 159 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 97% 5% 11% - 110 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 73% 0% 0% - 159 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of St Andrews 91% 0% 0% - 212 St Andrews Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 92% 15% 0% - 148 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 15% 0% - 148 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 0% 5% - 162 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 0% 0% - 189 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 0% - 195 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 14% 15% - 120 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 94% 10% 5% - 129 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 93% - 5% - 135 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 91% 0% 0% - 132 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 1% 6% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 86% 0% 0% - 160 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 90% 1% 0% - 175 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 89% 0% 0% - 155 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 1% 2% - 194 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 86% 0% 5% - 172 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 97% 2% 5% - 167 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 0% 0% - 189 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 89% 0% 0% - 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 1% 6% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 0% - 195 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 97% 5% 11% - 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 94% 10% 5% - 129 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 5% 10% - 79 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 91% 0% 0% - 132 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 86% 0% 0% - 160 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 0% 10% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 6% 0% - 157 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 86% 1% 0% - 148 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 0% 5% - 107 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 70% - 0% - 88 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 100% 0% 10% - 190 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 100% 0% 10% - 190 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 100% 0% 10% - 190 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 5% 10% - 148 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 5% 0% - 85 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 76% - 35% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 83% 0% 10% - 91 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 70% 5% 3% - 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 76% - 30% - 88 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 0% 9% - 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 97% 2% 0% - 157 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 94% 14% 20% - 107 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 88% 5% 5% - 123 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 30% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 63% 5% 7% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 61% 5% 5% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 70% - 0% - 121 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 70% - 0% £12600 121 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 84% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 61% 5% 5% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 10% - 155 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 91% - 25% £13320 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 5% 4% - 79 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 92% 5% 10% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 92% 5% 10% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 86% 0% 4% - 98 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 63% 5% 7% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 64% 5% 10% - 108 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 0% 0% - 95 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 84% 1% 2% - 174 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 61% 5% 5% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 10% - 155 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 91% - 25% £13320 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 94% 14% 20% - 107 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 83% 5% 10% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 5% 4% - 79 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 83% 0% 10% - 91 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 94% 14% 20% - 107 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% - 15% £3894 95 London Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 96% 5% 10% - 142 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 0% 0% - 95 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% - 15% £3894 95 London Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
3 Online Χημεία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
24 Χημεία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Chemists Career Video
  1/6
 • Which is harder: physics or chemistry?
  2/6
 • a week in the life of a bs chemistry student
  3/6
 • Day in the life of a first year chemist - University of Oxford
  4/6
 • Day in the Life of a Chemistry student | Online University Vlog
  5/6
 • Chemistry Major Midterm Week Vlog
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
83 /100
Απάντησαν 14861 φοιτητές Χημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Χημεία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24070 £24173 £28962
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21000 - £28106 £19533 - £30815 £23248 - £36121

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24984 £24663 £29785
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21468 - £28442 £20068 - £29831 £24340 - £36548

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Χημεία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Χημεία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Χημεία

 • Βιομηχανία αγροχημικών
 • Μεταλλουργική Βιομηχανία
 • Πετροχημική βιομηχανία
 • Φαρμακευτική βιομηχανία
 • Βιομηχανία πλαστικών και πολυμερών
 • Βιομηχανία Τουαλέτας
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Υγειονομικοί και ιατρικοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί και οργανισμοί επιστημονικής έρευνας
 • Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • Επιχειρήσεις ύδρευσης
 • Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστών

Εξειδικεύσεις εντός: Χημεία

 • Organic
 • Αναλυτική
 • Φυσική
 • Ανόργανη
 • Βιοχημεία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Χημεία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Χημεία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Χημεία από University of Brighton

40% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
30% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Χημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Χημεία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Χημεία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Χημεία:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Chemistry (Honours) - MChem (Hons)
 • Master of Chemistry - MChem
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Bachelor of Science - BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Χημεία ήταν £24070 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24173 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £289625 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Χημεία στο Loughborough University of Technology έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.